Op 16 juni vanaf 15.30 uur zijn de balies van de Gemeentewinkel gesloten