Wie verdient een lintje?

Veel mensen zetten zich jarenlang belangeloos in voor de gemeenschap. Die mensen verdienen sowieso ons respect en waardering. Soms wordt voor die mensen een lintje aangevraagd.

Wie komen in aanmerking?

Mensen die zich voor langere tijd bijzonder of zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving kunnen in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding. Bijvoorbeeld door zich in te zetten voor vrijwilligerswerk of bestuurswerk. Zonder eigen belang en in alle bescheidenheid. In Sliedrecht zijn veel mensen die vrijwilligerswerk doen, denk hierbij aan vrijwilligerswerk bij sportverenigingen, zorginstellingen, kerken enz.

Maar je kunt ook een onderscheiding krijgen als je in een betaalde functie bijzondere prestaties verricht. Prestaties die verder gaan dan wat je mag verwachten van iemand in die functie. En die niet alleen belangrijk zijn voor het bedrijf of de organisatie, maar ook voor de samenleving.

Hoe werkt het?

Wilt u iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding? Neem dan contact op met Jacqueline de Klerk van het bestuurssecretariaat van de gemeente Sliedrecht: j.de.klerk@sliedrecht.nl of 0184 – 49 58 16. We bespreken dan samen waarom deze kandidaat een lintje verdient en welke gegevens u moet aanleveren voor een voordracht. De totale aanvraag moet uiterlijk 1 juli 2023 zijn ingediend voor de lintjesregen van 2024.