Verklaring huwelijksbevoegdheid INFO

Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Voor een huwelijk in het buitenland kan men vragen om een verklaring van huwelijksbevoegdheid.

Deze verklaring geeft aan dat u volgens het Nederlandse recht mag trouwen met elkaar.

Voorwaarden

  • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit
  • U of uw partner staat ingeschreven in Sliedrecht
  • Woont u niet meer in Nederland? Dan vraagt u de verklaring aan in de laatste woongemeente voordat u naar het buitenland vertrok
  • Bent u nooit in Nederland ingeschreven? Dan vraagt u de verklaring aan bij het consulaat of ambassade in het buitenland
  • Als u toestemming nodig heeft voor uw huwelijk (minderjarigheid of curatele) overlegt u deze toestemming  
  • Mogelijk moet een beëdigde vertaler in Nederland de buitenlandse documenten eerst vertalen
  • Legalisatie van documenten uit bepaalde landen. Informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid: https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren
Nodig bij uw aanvraag

Document

Wanneer

Toelichting

Legitimatiebewijs van u en uw partner

 

 

Recent afschrift van uw geboorteakte en van die van uw partner

 

 

Verklaring van woonplaats, nationaliteit en burgerlijke staat

Als u of uw partner in het buitenland woont

De verklaring vraagt u aan in uw huidige woonplaats

Een echtscheidingsakte of akte van beëindiging van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakte

Wanneer u eerder gehuwd bent geweest/ partnerschap hebt gehad en de akte nog niet is geregistreerd in de BRP

De akte vraagt u aan in de gemeente waar u toen bent getrouwd/partnerschap bent aangegaan. De overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw partner is overleden

LET OP: behalve van de legitimatiebewijzen moet u van alle documenten het origineel aan ons tonen.