Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Berichten Dupont/Chemours RSS icoon

Alle actuele berichtgeving over Chemours/Dupont en PFOA.

  • Tijdelijk handelingskader PFAS voor hergebruik van grond

    17 juli 2019

    Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft het "Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie" opgesteld. Hiermee wil het ministerie de problemen die er nu zijn in grond- en baggerverzet en baggerwerkzaamheden verlichten.

  • Brief aan staatssecretaris: landelijk beleidskader nodig voor PFAS in bodem

    20 september 2018

    Wethouder Rik van der Linden pleit namens 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid voor een landelijk beleidskader voor PFAS in de bodem. Dat schrijft hij in een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de brief wordt uitgelegd dat PFAS-verontreiniging van grond(water) géén lokaal/regionaal probleem is, maar een landelijk probleem. Bovendien leidt gebrek aan landelijke kaders tot ongewenste verspreiding van PFAS-houdende grond naar nu nog schone gebieden.