2016

 • Brief gedeputeerden Janssen en Vermeulen en rapporten over PFOA, GenX en zeer zorgwekkende stoffen

  15 december 2016

  De gedeputeerden Vermeulen en Janssen van de provincie Zuid-Holland hebben de Provinciale Staten geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar GenX en PFOA in drinkwater. Staatssecretaris Dijksma heeft hierover de Tweede Kamer geïnformeerd. Het college gaat de documenten bestuderen en hierover advies inwinnen. Daarna komen wij met een inhoudelijke reactie op de onderzoeksresultaten.

 • Logboek Wethouder Hanny Visser

  25 november 2016

  Wethouder Hanny Visser heeft via een PDF-bestandlogboek de gemeenteraad weer op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen in de zaak PFOA/Chemours.

 • Antwoorden provincie lekkage formaldehyde

  25 november 2016

  Op 28 september stelde het college van B&W vragen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over de lekkage van formaldehyde bij Dupont tussen 10 en 12 augustus 2016. Inmiddels hebben wij de antwoorden hierop ontvangen.

 • Nadere reactie college op incident bij Dupont

  16 november 2016

  Burgemeester Bram van Hemmen gaf tijdens de raadsvergadering (bij afwezigheid van wethouder Hanny Visser) namens het college een reactie op het incident bij Dupont:

 • Brieven van directies Dupont en Chemours

  16 november 2016

  Vandaag heeft het college van B&W brieven ontvangen van de directies van Dupont en Chemours, met daarin de afspraken die gemaakt zijn tijdens het overleg op 5 oktober jl.

 • Veel vragen over formaldehyde-incident Dupont

  16 november 2016

  De gemeente Sliedrecht heeft met bezorgdheid en verontwaardiging kennisgenomen van het incident bij Dupont, waarbij tussen 10 en 12 augustus 2730 kilo formaldehyde is vrijgekomen. Onze eerste aandacht gaat, naast de medewerkers, uit naar de omgeving. Wat heeft deze lekkage voor gevolgen gehad voor omwonenden?

 • Herstart Delrin fabriek DuPont

  16 november 2016

  Gedeputeerden Vermeulen en Janssen van de provincie Zuid-Holland hebben op 15 november 2016 een gesprek gevoerd met de directie van DuPont. DuPont heeft de provincie geïnformeerd dat veiligheidsstudies naar alle onderdelen van de Delrin fabriek van DuPont zijn uitgevoerd en er een plan van aanpak is opgesteld.

 • Dupont/Chemours: bij incident omgeving direct informeren

  16 november 2016

  DuPont en Chemours gaat bij eventuele incidenten waarbij de productie wordt stilgelegd de omliggende gemeenten direct hierover op de hoogte brengen. Dat is afgesproken in een stevig gesprek tussen wethouder Hanny Visser, burgemeester Bram van Hemmen en de directies van DuPont en Chemours. Zij moesten op het gemeentekantoor van Sliedrecht verschijnen na de lek van 2730 kilo formaldehyde in augustus en het niet communiceren hierover richting Sliedrecht als belangrijkste effectgemeente.

 • Vragen aan Gedeputeerde Staten over formaldehyde-incident

  16 november 2016

  Het college van B&W heeft een lijst met vragen verstuurd aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over het formaldehyde-incident bij Dupont in augustus:

 • Logboek Wethouder Hanny Visser

  16 november 2016

  Wethouder Hanny Visser heeft via een PDF-bestandlogboek de gemeenteraad weer op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen in de zaak PFOA/Chemours.

 • Beantwoording Kamervragen over incident

  16 november 2016

  Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft Kamervragen beantwoord van de SP-fractie over het formaldehyde-incident bij Dupont in augustus.

 • Nieuw logboek voor gemeenteraad

  16 november 2016

  Wethouder Hanny Visser heeft via een PDF-bestandlogboek de gemeenteraad weer op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen in de zaak PFOA/Chemours.

 • Maatregelen na nieuw incident bij Dupont

  16 november 2016

  De gemeente Sliedrecht is maandagavond 10 oktober 2016 om 22:40 uur geïnformeerd door de provincie Zuid-Holland over een incident met formaldehyde dat heeft plaatsgevonden in de Delrin-fabriek van Dupont. Onder druk van de provincie zijn twee productielijnen van de Delrin-fabriek, door Dupont tot nader order stilgelegd.

 • Antwoordbrief Gedeputeerde Staten Zuid-Holland over ZZS

  16 november 2016

  Er is een brief ontvangen van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, als reactie op de brief van het college van B&W van de gemeente Sliedrecht van 5 juli 2016.

 • Reactie provincie op incident bij Dupont

  16 november 2016

  Ook de provincie Zuid-Holland heeft een reactie gegeven op het incident met formaldehyde bij Dupont. Dit geeft een overzicht van de gebeurtenissen de afgelopen weken. De gemeente Sliedrecht is donderdagavond 22 september voor het eerst telefonisch op de hoogte gebracht.

 • Persbericht evaluatie steekproef

  16 november 2016

  De GGD Zuid-Holland Zuid heeft vandaag een PDF-bestandpersbericht verstuurd over het verloop van de steekproef bloedonderzoek PFOA. Dit is naar tevredenheid verlopen.

 • Bezwaar tegen goedkeuringsbesluit Chemours

  16 november 2016

  Het college van B&W van de gemeente Sliedrecht tekent PDF-bestandbezwaar aan tegen een besluit van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, namens de provincie Zuid-Holland, over Chemours. Met dit besluit verleent de Omgevingsdienst goedkeuring aan een onderzoeksrapport van Chemours over de (gas)stromen die niet door de Thermal Converter-installatie kunnen worden verwerkt.

 • Antwoorden vragen fractie SGP/Christenunie

  15 november 2016
 • Brief Gedeputeerde Staten over stand van zaken Dupont/Chemours

  04 november 2016

  Op donderdag 3 november heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een PDF-bestandinformatiebrief verstuurd aan Provinciale Staten over o.a. het eerdere formaldehyde-lek en het bodemonderzoek op stortplaatsen.