Antwoordbrief Gedeputeerde Staten Zuid-Holland over ZZS

Er is een brief ontvangen van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, als reactie op de brief van het college van B&W van de gemeente Sliedrecht van 5 juli 2016.

In onze brief stelden we een aantal vervolgvragen over de lijst met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) die de Provincie Zuid-Holland ons eerder stuurde. Op die vervolgvragen geeft de provincie nu antwoorden door middel van deze brief.

Bij de brief zit als bijlage een aangepaste lijst met zeer zorgwekkende stoffen die door Chemours worden uitgestoten.

De brief is eerder vandaag ook naar de gemeenteraad verzonden. Een inhoudelijke reactie van het college van B&W op de brief volgt zo snel mogelijk via het tweewekelijkse logboek van wethouder Visser.