Antwoorden provincie lekkage formaldehyde

Op 28 september stelde het college van B&W vragen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over de lekkage van formaldehyde bij Dupont tussen 10 en 12 augustus 2016. Inmiddels hebben wij de antwoorden hierop ontvangen.