Bezwaar tegen goedkeuringsbesluit Chemours

Het college van B&W van de gemeente Sliedrecht tekent PDF-bestandbezwaar aan tegen een besluit van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, namens de provincie Zuid-Holland, over Chemours. Met dit besluit verleent de Omgevingsdienst goedkeuring aan een onderzoeksrapport van Chemours over de (gas)stromen die niet door de Thermal Converter-installatie kunnen worden verwerkt.

De Thermal Converter-installatie zorgt ervoor dat Chemours zo min mogelijk schadelijke stoffen uitstoot. In de vergunning van 2013 is op verzoek van de gemeente Sliedrecht opgenomen dat het rendement van deze installatie de komende jaren moet stijgen van minimaal 94 procent naar 95 procent op 1 januari 2018, met een streefwaarde van 97 procent. De resterende (gas)stromen worden op een andere manier verwerkt. Binnen twee jaar moest Chemours een onderzoeksrapport aanbieden, waarmee aangetoond moest worden hoe ze de uitstoot van deze (gas)stromen verder konden reduceren. Dit rapport is nu goedgekeurd door de Omgevingsdienst ZHZ, maar daar tekent de gemeente Sliedrecht bezwaar tegen aan.

Stevig bezwaarschrift

Volgens het college voldoet het rapport niet aan de eisen. Wethouder Hanny Visser: "Voor de gezondheid van de inwoners van Sliedrecht is het van groot belang dat Chemours zo min mogelijk schadelijke stoffen uitstoot. Daarom kijken we kritisch naar de gang van zaken rond deze Thermal Converter-installatie. Dat heeft geleid tot een stevig bezwaarschrift." Op maandag 19 september is dit bezwaarschrift besproken in een bestuurlijk overleg, waarbij is afgesproken dat de partijen een vervolgoverleg plannen over de bezwaren.

Bezwaar- en beroepsmogelijkheden

In het lokale gezondheidsbeleid 2016-2019 – dat vorige week naar de gemeenteraad is verstuurd –  kondigde het college al aan actief gebruik te gaan maken van bezwaar- en beroepsmogelijkheden om ongewenste uitstoot te voorkomen. Het bezwaar tegen het goedkeuringsbesluit is daar een voorbeeld van.

Ook de gemeenten Dordrecht en Papendrecht hebben bezwaar aangetekend tegen het goedkeuringsbesluit.