Brief Gedeputeerde Staten over stand van zaken Dupont/Chemours

Op donderdag 3 november heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een PDF-bestandinformatiebrief verstuurd aan Provinciale Staten over o.a. het eerdere formaldehyde-lek en het bodemonderzoek op stortplaatsen.