Brieven van directies Dupont en Chemours

Vandaag heeft het college van B&W brieven ontvangen van de directies van Dupont en Chemours, met daarin de afspraken die gemaakt zijn tijdens het overleg op 5 oktober jl.

Ook ontving het college een afschrift van de brieven die beide directies hebben verstuurd aan het college van B&W van de gemeente Dordrecht.