Nadere reactie college op incident bij Dupont

Burgemeester Bram van Hemmen gaf tijdens de raadsvergadering (bij afwezigheid van wethouder Hanny Visser) namens het college een reactie op het incident bij Dupont:

Geachte leden van de raad,

Bij afwezigheid van wethouder Visser mag ik u enkele mededelingen doen over de laatste ontwikkelingen rond het Dordtse bedrijf Dupont.

Het college heeft – ik vermoed net als u –  met bezorgdheid en verontwaardiging kennisgenomen van het incident bij Dupont, waar in augustus 2730 kilo formaldehyde is vrijgekomen.

Bezorgdheid, omdat het vragen oproept over wat dit betekent voor de gezondheid van onze inwoners.

Verontwaardiging, omdat we niet begrijpen dat – zeker in deze tijd – Dupont ons als gemeente niet direct heeft geïnformeerd over dit incident. Wethouder Visser is daar pissig over, ik ben daar pissig over, het college is daar pissig over.

Wethouder Visser is donderdagavond 22 september door gedeputeerde Janssen telefonisch op de hoogte gebracht van de lekkage in augustus. De afspraak is gemaakt dat nadere informatie over de omvang naar ons toe gestuurd zou worden. Vervolgens werd de precieze omvang van het incident op maandag 26 september duidelijk via de media. Wij waren daar niet van op de hoogte. Dat Dupont alleen via de media communiceert is volstrekt onbegrijpelijk.

Zoals we in onze eerste reactie gisteren al aangaven, vragen we de provincie én Dupont opheldering over dit incident.

De brief voor de provincie ligt inmiddels klaar om verzonden te worden. U ontvangt daar zo snel mogelijk een afschrift van. We ontvangen graag antwoord op de vraag hoe het mogelijk is dat een dergelijke lekkage pas na twee dagen werd opgemerkt. Ook zijn we benieuwd naar de totale hoeveelheid uitstoot van deze stof tot op dit moment. Als blijkt dat de maximale uitstoot voor het jaar 2016 bereikt is, geven we de provincie nadrukkelijk ter overweging om onmiddellijk een productiestop af te dwingen. Ten slotte willen we zwart op wit hebben dat de gezondheid van onze inwoners niet geschaad is. En als dat wel zo is, wat dan de vervolgstappen zijn.

Met de directie van Dupont willen we een stevig gesprek voeren, waarin we onze zorg en verontwaardiging kenbaar zullen maken.

Vanuit uw raad ontvingen we gisteren al een set technische vragen. De antwoorden hierop zijn inmiddels in iBabs te vinden. Vandaag ontvingen we nog een set vragen, die we uiteraard binnen de termijn gaan beantwoorden.

Dit zijn de acties die we meteen na het bekend worden van dit incident in gang hebben gezet. U mag erop vertrouwen en van ons verwachten dat we er alles aan zullen doen om alle informatie boven tafel te krijgen en de verantwoordelijke organisaties aan zullen spreken op de gang van zaken. Dat mogen ook de inwoners van Sliedrecht van ons als college verwachten. Om hun gezondheid, en de gezondheid van u en mij, is het ten slotte allemaal te doen.

Als wij meer informatie beschikbaar hebben, informeren we de gemeenteraad direct.

Dank u wel.