2017

 • Regeling bloedtesten afgelopen

  22 december 2017

  Woensdag 20 december 2017 was de laatste dag dat direct (oud)omwonenden van Chemours zich konden aanmelden voor de rijksregeling PFOA-bloedtest. Inclusief tussentijdse verlenging heeft de regeling van 23 oktober tot en met 20 december 2017 open gestaan.

 • Aanmeldperiode bloedtest PFOA/C8 verlengd tot 20 december

  20 november 2017

  (Oud)-inwoners van de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht krijgen een maand langer de tijd om hun bloed te laten testen op de aanwezigheid van PFOA/C8. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven heeft de gemeenten gevraagd de aanmeldperiode te verlengen tot en met 20 december 2017.

 • Handreiking toepassing van PFOA houdende grond Drechtsteden e.o.

  20 november 2017

  In een gebied rond Dordrecht zit mogelijk PFOA en GenX in grond en grondwater. Er is deze zomer een aantal metingen gedaan waarbij deze stoffen zijn aangetroffen. De gemeten waarden liggen ruim onder de risicogrenzen voor de functie wonen met (moes)tuin. De aangetroffen verontreiniging vormt geen risico voor de gezondheid, maar heeft wel gevolgen voor (bouw)projecten in het gebied.

 • Aanvragen bloedtest PFOA/C8

  23 oktober 2017

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu biedt (oud)-inwoners van de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht de mogelijkheid om hun bloed te laten testen op de aanwezigheid van PFOA/C8. De vergoedingsregeling is het gevolg van een motie van de Tweede Kamer. Doel is om mogelijke ongerustheid bij (oud-)inwoners weg te nemen.

 • Mogelijkheid bloedtest PFOA/C8 door motie Tweede Kamer

  20 oktober 2017

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu biedt (oud)-inwoners van de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht de mogelijkheid om hun bloed te laten testen op de aanwezigheid van PFOA/C8. De vergoedingsregeling is het gevolg van een motie van de Tweede Kamer. Doel is om mogelijke ongerustheid bij (oud-)inwoners weg te nemen. Het gaat om inwoners die in de periode tussen 1970 en 2012 minimaal een jaar in de directe omgeving van DuPont/Chemours (het zogeheten contourengebied van het RIVM) hebben gewoond.

 • Invulling van toezeggingen staatssecretaris Dijksma

  04 oktober 2017

  Tijdens het debat op 21 september 2017 over blootstelling van werknemers en omwonenden aan gevaarlijke stoffen van de bedrijven DuPont en Chemours heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu PDF-bestandtoezeggingen gedaan.

 • Onderzoeksrapport formaldehyde emissie

  04 oktober 2017

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een rapport opgesteld over formaldehyde emissie bij DuPont/Chemours.

 • Sliedrecht biedt nieuwe bloedtests PFOA aan in 2019 en 2021

  03 oktober 2017

  Het college van B&W van de gemeente Sliedrecht biedt (oud-)inwoners met een verhoogde PFOA-bloedwaarde in de toekomst nieuwe bloedtests aan. Dat heeft het college op 5 september besloten. Hiermee komt zij tegemoet aan de zorgen van (oud-)inwoners die een waarde hebben van minimaal 21 nanogram PFOA per milliliter bloed. Zij kunnen in 2019 en 2021 een nieuwe bloedtest laten doen op kosten van de gemeente Sliedrecht. De afgelopen weken zijn hierover afspraken gemaakt met Result Laboratorium, dat de bloedtests afneemt.

 • Bodemonderzoek PFOA

  26 september 2017

  Onderstaand bericht is vandaag gepubliceerd op de website van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid:

 • Nieuwe mogelijkheid PFOA-bloedproef

  21 september 2017

  In een Tweede Kamerdebat heeft staatssecretaris Dijksma vanmorgen aangegeven dat er een nieuwe mogelijkheid komt om bloed te laten testen op PFOA. Daarmee komt zij tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.

 • Actuele stand van zaken GenX in water

  07 september 2017

  Kamerbrief van het Ministerie van Infrastuur en Milieu over de actuele stand van zaken GenX door Chemours in water.

 • Logboek

  31 augustus 2017

  Wethouder Hanny Visser heeft via een PDF-bestandlogboek de gemeenteraad weer op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen in de zaak PFOA/Chemours.

 • Update rondom PFOA en GenX

  08 augustus 2017

  Naar aanleiding van een verkennend onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar het gehalte PFOA en GenX in gras en bladeren in de omgeving van het bedrijf Chemours, is onduidelijkheid ontstaan over de veiligheid van het eten van groenten en fruit uit eigen tuin. De betrokken overheden betreuren het dat bewoners door tegenstrijdige berichtgeving in verwarring zijn gebracht over de risico's daarvan.

 • Kamerbrief n.a.v. artikel Volkskrant

  04 augustus 2017

  Reactie Staatssecretaris op artikel Volkskrant over GenX en PFOA in de omgeving van Chemours en antwoorden vragen vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu.

 • Stand van zaken beroepsprocedure omgevingsvergunning Chemours

  25 juli 2017

  Over de stand van zaken beroepsprocedure omgevingsvergunning Chemours is een brief van de Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten gestuurd op 21 juli 2017.

 • Reactie n.a.v. Volkskrant-artikel GenX

  21 juli 2017

  21 juli 2017 - Vandaag zijn we opnieuw geconfronteerd met een artikel rond Chemours. De Volkskrant bericht over een onderzoek van de VU naar de aanwezigheid van PFOA en GenX in de omgeving van het bedrijf.

 • Reactie op lozing Chemours

  20 juli 2017

  Wethouder Hanny Visser legde tijdens de gemeenteraadsvergadering namens het college van B&W een verklaring af over het nieuws dat Chemours de watervergunning heeft overtreden, door het lozen van FRD (GenX) in de Merwede. Hieronder vindt u de tekst van deze verklaring.

 • Feitenonderzoek PFOA en DMAC in de productie van Teflon en Lycra bij Dupont

  05 juli 2017

  Kamerbrief en Nota van Bevindingen Feitenonderzoek PFOA en DMAC in de productie van Teflon en Lycra bij Dupont (1964-2012).

 • Kamerbrief en rapportage meetprogramma Chemours

  20 juni 2017

  Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours

 • Logboek

  15 juni 2017

  Wethouder Hanny Visser heeft via een PDF-bestandlogboek de gemeenteraad weer op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen in de zaak PFOA/Chemours.

 • Presentatie Erik Lebret

  06 juni 2017

  Op de bewonersavond van 29 mei 2017 heeft Prof. Erik Lebret een Onbekend bestandsformaatpresentatie RIVM onderzoek naar PFOA laten zien.

 • Bodemonderzoek PFOA/GenX

  23 mei 2017

  Eind van de middag hebben de gemeente Dordrecht en de Provincie Zuid-Holland de uitkomsten van een bodemonderzoek naar PFOA en GenX naar buiten gebracht.

 • Informatie bijeenkomst 29 mei a.s.

  23 mei 2017

  De informatiebijeenkomst over de onlangs verschenen rapporten van het RIVM over PFOA vindt plaats op maandag 29 mei in de Lockhorst, Sportlaan 1 in Sliedrecht. Het RIVM geeft een toelichting op het steekproef-bloedonderzoek onder omwonenden van Chemours en DuPont en het literatuuronderzoek naar gezondheidseffecten van PFOA. De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de betrokken gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Omwonenden van de fabriek ontvangen begin volgende week een uitnodigingsbrief.

 • Brief omwonenden Chemours

  23 mei 2017

  De gemeente heeft een uitnodigingsbrief voor de informatiebijeenkomst 'uitkomsten RIVM-onderzoeken PFOA' verstuurd naar 1650 adressen aan de Baanhoek, Baanhoek-West, Werenbuurt en Benedenveer.

 • Steekproefonderzoek PFOA bevestigt modelberekeningen RIVM

  12 mei 2017

  Vandaag zijn de uitkomsten van het steekproefonderzoek PFOA/C8 en het literatuuronderzoek naar relaties tussen PFOA en gezondheidseffecten bekendgemaakt. De betrokken gemeenten vinden de uitkomst van het steekproefonderzoek positief voor de meeste omwonenden; hun bloedwaarde wijkt niet af van de gemiddelde achtergrondwaarde.

 • Uitkomsten steekproef- en literatuuronderzoek PFOA

  07 mei 2017

  Vanmiddag hebben het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de provincie Zuid-Holland rapporten van het RIVM over PFOA MS Word-bestand gepubliceerd. Het betreft onder meer het steekproef bloedonderzoek onder omwonenden en het literatuuronderzoek naar PFOA.

 • Sliedrecht waardeert besluit verdere aanscherping vergunning GenX

  21 april 2017

  Het college van B&W van de gemeente Sliedrecht waardeert het PDF-bestandbesluit van de provincie Zuid-Holland om de vergunning voor lozing van GenX verder naar beneden bij te stellen. De provincie heeft daarbij de door het RIVM afgeleide richtwaarde voor drinkwater toegepast. Ook is het college tevreden met de verlaging van toegestane uitstoot van GenX naar de lucht. Eerder gaf Sliedrecht hier al een positief advies over. Sliedrecht maakt geen onderscheid tussen emissie naar water of lucht, hoewel het Sliedrechts drinkwater uit andere waterwinputten komt en dus géén GenX-stoffen bevat.

 • Logboek

  07 april 2017

  Wethouder Hanny Visser heeft via een PDF-bestandlogboek de gemeenteraad weer op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen in de zaak PFOA/Chemours.

 • Uitkomsten steekproef- en literatuuronderzoek verwacht in mei

  04 april 2017

  In een PDF-bestandbrief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de Provinciale Staten wordt gemeld dat de uitkomsten van het steekproefonderzoek PFOA en het literatuuronderzoek naar verwachting in mei 2017 worden gepubliceerd.

 • Sliedrecht vergoedt bloedtest PFOA voor ruim 750 inwoners

  23 maart 2017

  De gemeente Sliedrecht vergoedt voor ruim 750 inwoners de bloedtest naar PFOA/C8. Tussen 15 februari en 15 maart konden (oud-)inwoners uit het contourengebied van het RIVM een aanvraag indienen. Het gaat in Sliedrecht (grofweg) om Baanhoek, de buurten Baanhoek-West en de Werenbuurt en het gebied Benedenveer.

 • Procedure rond aanpassing vergunning voor GenX

  27 februari 2017

  Gedeputeerden Janssen en Vermeulen hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland geïnformeerd over de PDF-bestandprocedure rond de aanpassing van de vergunning voor GenX.

 • Zienswijze terugdringen emissie GenX

  23 februari 2017

  De gemeente Sliedrecht heeft een zienswijze ingediend n.a.v. het besluit om de toegestane uitstoot van stoffen binnen de GenX-technologie (FRD-903 en E1) door Chemours terug te dringen.

 • Tetrafluoretheen (TFE) aangemerkt als Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS)

  02 februari 2017

  Op dinsdag 31 januari heeft wethouder Visser van gedeputeerde Floor Vermeulen (Zuid-Holland) bericht ontvangen dat de stof tetrafluoretheen (TFE) vanaf nu aangemerkt wordt als Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS). Chemours heeft een vergunning voor gebruik, opslag en uitstoot van deze stof.

 • Persbericht "Gemeente Sliedrecht blij met verlaging toegestane uitstoot GenX"

  20 januari 2017

  Het college van B&W van de gemeente Sliedrecht reageert verheugd op de mededeling van de provincie Zuid-Holland dat de maximaal toegestane uitstoot van de GenX-technologie door Chemours fors wordt verlaagd. De provincie verlaagt de emissienormen, omdat er onduidelijkheid bestaat over eigenschappen van de stoffen FRD-903 en E1, die bij de GenX-technologie vrijkomen. Wat het college betreft wordt deze werkwijze vanaf nu standaard bij onzekerheid over welke stof dan ook.

 • Logboek Wethouder Hanny Visser

  20 januari 2017

  Wethouder Hanny Visser heeft via een PDF-bestandlogboek de gemeenteraad weer op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen in de zaak PFOA/Chemours.