Bodemonderzoek PFOA/GenX

Eind van de middag hebben de gemeente Dordrecht en de Provincie Zuid-Holland de uitkomsten van een bodemonderzoek naar PFOA en GenX naar buiten gebracht.

Zij hebben hierover een persbericht verstuurd.
 
Ook in Sliedrecht hebben twee zogeheten peilbuizen gestaan die hebben gemeten of PFOA en GenX vanuit de lucht neerslaat op de grond. Eén aan de Baanhoek en één langs de A15. De meetresultaten laten zien dat deze stoffen ook in Sliedrecht neerslaan op de grond, maar de hoeveelheid ligt ruim onder de risicowaarden die het RIVM heeft opgesteld. Verder gaat het college van B&W de uitkomsten bestuderen en komt zo nodig daarna met een aanvullende reactie.