Persbericht "Gemeente Sliedrecht blij met verlaging toegestane uitstoot GenX"

Het college van B&W van de gemeente Sliedrecht reageert verheugd op de mededeling van de provincie Zuid-Holland dat de maximaal toegestane uitstoot van de GenX-technologie door Chemours fors wordt verlaagd. De provincie verlaagt de emissienormen, omdat er onduidelijkheid bestaat over eigenschappen van de stoffen FRD-903 en E1, die bij de GenX-technologie vrijkomen. Wat het college betreft wordt deze werkwijze vanaf nu standaard bij onzekerheid over welke stof dan ook.

Wethouder Visser: "Aanscherpen vergunning bij onzekerheid moet standaard zijn"

Uit onderzoek van het RIVM bleek onlangs dat er nog onzekerheid bestaat over de eigenschappen van de stoffen FRD-903 en E1. Zo valt er voor E1 nog geen gezondheidskundige grenswaarde vast te stellen, de waarde waarbij mogelijke gezondheidseffecten te verwachten zijn. De provincie verlaagt nu de maximaal toegestane uitstoot naar water en lucht naar het uitstootniveau van de afgelopen jaren. Dit betekent een verlaging van de toegestane uitstoot tot wel 62,5 procent. Daarnaast moet Chemours uiterlijk 1 juli 2017 in een onderzoeksrapport laten zien hoe ze de uitstoot verder kunnen terugdringen.

Direct handelen

Wethouder Hanny Visser is tevreden met het besluit van de provincie: "Al op 5 juli 2016 stelden wij een set kritische vragen over de GenX-technologie. Het college vindt het goed om te zien dat de provincie direct handelt nu uit onderzoek blijkt dat we geen honderd procent zekerheid hebben over deze stoffen. Met de gezondheid van inwoners van Sliedrecht mogen we geen risico's nemen."

Vanaf nu de standaard

Wat betreft het college is dit een aanpak die vanaf nu standaard moet zijn. Visser: "Nu gaat het over GenX, maar niemand kan uitsluiten dat er bij andere stoffen ook onzekerheden bestaan over de gezondheidseffecten voor omwonenden. Wij vinden dat bij iedere onzekerheid, bij welke stof dan ook, de toegestane uitstoot naar beneden moet worden gebracht. Tegelijkertijd moet er extra onderzoek plaatsvinden naar zowel de precieze eigenschappen van de stof als mogelijkheden om milieuvriendelijker alternatieven te vinden die de gezondheid niet schaden."