Reactie op lozing Chemours

Wethouder Hanny Visser legde tijdens de gemeenteraadsvergadering namens het college van B&W een verklaring af over het nieuws dat Chemours de watervergunning heeft overtreden, door het lozen van FRD (GenX) in de Merwede. Hieronder vindt u de tekst van deze verklaring.

Geachte leden van de raad,

Ik weet niet meer hoe vaak ik hier inmiddels heb gestaan om u een mededeling te doen over Chemours of Dupont. Ik ben de tel kwijtgeraakt. Toch sta ik hier weer, naar aanleiding van het zoveelste slecht nieuws verhaal over deze bedrijven.

Opnieuw is er een onderzoeksrapport verschenen dat veel ophef veroorzaakt. Ik ben hierover gistermiddag rond half 6 geïnformeerd door het ministerie en heb de documenten vanmorgen direct naar u als raad doorgestuurd. De minister van Infrastructuur en Milieu concludeert uit dit onderzoek dat Chemours de watervergunning overtreden heeft, door directe lozing van FRD op de Merwede. Volgens de minister moet hier hard tegen opgetreden worden. Ik kan niet anders dan de woorden van de minister van harte onderschrijven en ben tevreden met de handhavingsactie van Rijkswaterstaat. Als het klopt dat dit bewust gedaan is, dan is dat heel ernstig en zeer kwalijk. Maar als het niet bewust gebeurd is, vind ik dat minstens net zo erg. Dat betekent namelijk dat het bedrijf zelf niet weet welke stoffen via welke weg dan ook geloosd worden. Sta ik hier binnenkort dan weer?

Aan het einde van de ochtend ben ik door de directeur van Chemours via een email op de hoogte gebracht van hun eerste reactie. Het bedrijf is zelf ook verbaasd en wil graag weten hoe dit mogelijk is.

Inderdaad: hoe-is-dit-mogelijk!? Ik constateer dat het bedrijf het dus ook niet weet. Als mogelijke verklaring wordt gegeven dat FRD als vergunde emissie via hemelwater is neergeslagen. Je zou verwachten dat Chemours weet dat deze stoffen op hun terrein neerslaan en daardoor in water terecht kan komen? Ik begrijp het niet.

De komende dagen moet dit allemaal duidelijk worden. Uit de reactie van Chemours blijkt ook dat het bedrijf uiterlijk vrijdag een reactie moet geven aan Rijkswaterstaat. Het is nu dus een zaak tussen het bedrijf en het bevoegde gezag, maar ik zal de minister vragen om als belanghebbende in deze zaak uitgebreid geïnformeerd te blijven worden.

Op mijn beurt zal het college u blijven informeren over de verdere ontwikkelingen in deze kwestie. Naar inwoners blijven we dat uiteraard ook doen via onze website.