Regeling bloedtesten afgelopen

Woensdag 20 december 2017 was de laatste dag dat direct (oud)omwonenden van Chemours zich konden aanmelden voor de rijksregeling PFOA-bloedtest. Inclusief tussentijdse verlenging heeft de regeling van 23 oktober tot en met 20 december 2017 open gestaan.

Hieronder vindt u een overzicht van de aantallen toegewezen en afgewezen aanvragen in Sliedrecht en het totaal van de drie gemeenten gezamenlijk. Deze aantallen kunnen nog wijzigen, aangezien er nog aanvragen in behandeling zijn en er mogelijk nog aanvragen onderweg zijn die op het laatste moment zijn ingediend:

Sliedrecht

Totaal 639 aanvragen, waarvan

  • 519 toegewezen,
  • 65 afgewezen en
  • 55 nog in behandeling.

Totaal van drie gemeenten:

1538 aanvragen, waarvan

  • 941 toegewezen,
  • 476 afgewezen en
  • 121 nog in behandeling.

Verreweg de meeste afwijzingen betreffen mensen die niet binnen het contourgebied wonen of hebben gewoond.