Update rondom PFOA en GenX

Naar aanleiding van een verkennend onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar het gehalte PFOA en GenX in gras en bladeren in de omgeving van het bedrijf Chemours, is onduidelijkheid ontstaan over de veiligheid van het eten van groenten en fruit uit eigen tuin. De betrokken overheden betreuren het dat bewoners door tegenstrijdige berichtgeving in verwarring zijn gebracht over de risico's daarvan.

Op 7 augustus jl. heeft op initiatief van de provincie Zuid-Holland, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu  en de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht, de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid en de Dienst Gezondheid & Jeugd een gesprek plaatsgevonden tussen RIVM en VU.

Genoemde overheden waren daarbij vertegenwoordigd. In het gesprek zijn RIVM en VU tot de volgende conclusies gekomen:

  • Het onderzoek van de VU was gericht op het aantonen van PFOA en GenX in het milieu en verkennend in opzet; er zijn geen groenten en fruit onderzocht;
  • De VU en het RIVM zijn beide van mening dat op basis van de metingen uit het onderzoek van de VU nu nog geen conclusies getrokken kunnen worden over gezondheidsrisico's bij het eten van fruit en groente uit eigen volkstuin in de omgeving van Dupont/Chemours;
  • Nader onderzoek zou hier meer duidelijkheid in kunnen verschaffen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht volgen het advies van het RIVM. Met een vervolgonderzoek naar het GenX- en PFOA-gehalte in fruit en groente uit eigen tuin, willen de overheden mogelijke zorg en resterende onduidelijkheid bij omwonenden wegnemen. Het RIVM is daarom gevraagd om binnen enkele weken een onderzoeksvoorstel te maken.

Wethouder Hanny Visser: “Het vervolgonderzoek van het RIVM is belangrijk. Er moet snel duidelijk¬heid komen om zorg weg te ne¬men. Niet alleen voor nu, maar ook de toekomstige veiligheid moet gewaarborgd worden. Uitstoot van gevaarlijke stoffen door lucht en in water moet voorkomen worden. Als je nu weet dat GenX in de toekomst een risico is, dan moet je lozing nu stoppen!”