2018

 • EFSA scherpt voorlopige grenswaarde PFOA aan, RIVM wijzigt adviezen niet

  14 december 2018

  De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft een nieuwe voorlopige gezondheidskundige grenswaarde voor PFOA gepubliceerd. Deze is 15 maal strenger dan de gezondheidskundige grenswaarde die RIVM in 2016 heeft afgeleid. Het RIVM zet vraagtekens bij de onderbouwing van de EFSA en ziet, mede doordat de EFSA-waarde nog niet definitief is, geen aanleiding om eerdere adviezen aan te passen. Volgend jaar komt de EFSA met een definitieve grenswaarde.

 • Bodem en irrigatiewater moestuinen rond Chemours kunnen worden gebruikt

  27 september 2018

  Het RIVM heeft het onderzoek naar 11 moestuinen in de omgeving van Chemours afgerond. Na eerder de gewassen te hebben onderzocht, heeft het RIVM de concentraties PFOA en GenX in de bodem en het irrigatiewater geanalyseerd. Uit de analyses concludeert het RIVM dat moestuinders het opgevangen regenwater en/of slootwater kunnen gebruiken om hun moestuinen te bewateren. Ook is de bodemkwaliteit geschikt voor moestuingebruik.

 • Brief aan staatssecretaris: landelijk beleidskader nodig voor PFAS in bodem

  20 september 2018

  Wethouder Rik van der Linden pleit namens 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid voor een landelijk beleidskader voor PFAS in de bodem. Dat schrijft hij in een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de brief wordt uitgelegd dat PFAS-verontreiniging van grond(water) géén lokaal/regionaal probleem is, maar een landelijk probleem. Bovendien leidt gebrek aan landelijke kaders tot ongewenste verspreiding van PFAS-houdende grond naar nu nog schone gebieden.

 • Maatregelen Chemours zijn eerste stap in goede richting

  11 september 2018

  De gemeente Sliedrecht is blij dat chemiebedrijf Chemours eindelijk maatregelen heeft aangekondigd om de uitstoot van GenX fors terug te dringen. Het bedrijf belooft over twee jaar 99 procent minder GenX uit te stoten dan in 2017. De gemeente Sliedrecht hoopt dat Chemours die belofte gaat waarmaken.

 • Onderzoek ILT naar GenX-afvalstromen Chemours

  27 juni 2018

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft onderzoek gedaan naar de verwerking van afvalstromen van Chemours. ILT concludeert dat er bij Chemours en de afvalketen weinig tot geen aandacht is voor de uitstoot van GenX-stoffen.

 • Beroep Oasen tegen aangescherpte vergunning Chemours

  14 mei 2018

  Op 21 april 2017 heeft de provincie Zuid-Holland de vergunning voor uitstoot van GenX-stoffen naar lucht en water flink aangescherpt. De provincie heeft daarbij aangegeven dat zij het juridisch niet haalbaar achtte de uitstoot helemaal naar nul terug te brengen. De betrokken gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht hebben die forse aanscherping gesteund.

 • Uitkomsten moestuinonderzoek omgeving Chemours bekend

  07 maart 2018

  Het RIVM heeft tien moestuinen in de omgeving van Chemours onderzocht op PFOA en GenX. Uit de analyse van 74 monsters van blad-, knol- en vruchtgroenten concludeert het RIVM dat het in principe veilig is om gewassen te eten uit moestuinen in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht.

 • Gemeenten stellen Chemours en DuPont aansprakelijk

  27 februari 2018

  De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht stellen de bedrijven Chemours en DuPont aansprakelijk voor de gevolgen van de uitstoot van PFOA en GenX. Daarbij gaat het onder meer om de kosten van diverse gezondheidsonderzoeken. Ook worden Chemours en DuPont aansprakelijk gesteld voor de schade die voortkomt uit de verontreiniging van bodem en oppervlaktewater in de omgeving van het bedrijfsterrein.

 • Logboek

  19 februari 2018

  Wethouder Hanny Visser heeft via een PDF-bestandlogboek de gemeenteraad weer op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen in de zaak PFOA/Chemours.

 • Kamerbrief stand van zaken rond GenX

  18 januari 2018

  Op 17 januari informeerde minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de Tweede Kamer per PDF-bestandbrief over de stand van zaken rond GenX. In de brief gaat de minister met name in op het onderzoek naar andere bronnen van GenX naar aanleiding van eerdere metingen van waterschappen in de provincie Brabant.

 • Checktests PFOA bij waarde vanaf 21 ng/ml

  16 januari 2018

  Het college van B&W van de gemeente Sliedrecht biedt (oud-)inwoners met een verhoogde PFOA-bloedwaarde in de toekomst nieuwe bloedtests aan. Hiermee komt zij tegemoet aan de zorgen van (oud-)inwoners die een waarde hebben van minimaal 21 nanogram PFOA per milliliter bloed. Zij kunnen de komende jaren tweemaal een nieuwe bloedtest laten doen op kosten van de gemeente Sliedrecht.