Beroep Oasen tegen aangescherpte vergunning Chemours

Op 21 april 2017 heeft de provincie Zuid-Holland de vergunning voor uitstoot van GenX-stoffen naar lucht en water flink aangescherpt. De provincie heeft daarbij aangegeven dat zij het juridisch niet haalbaar achtte de uitstoot helemaal naar nul terug te brengen. De betrokken gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht hebben die forse aanscherping gesteund.

Oasen wil dat de uitstoot toch verder teruggebracht wordt met een duidelijk en stapsgewijs afbouwscenario. Dit beroep dient op 17 mei. De gemeenten volgen dit met grote belangstelling. De gemeente Sliedrecht vindt, net als de gemeenten Dordrecht en Papendrecht, dat de stoffen niet thuishoren in het milieu en in het water. In de nieuwe vergunningen die de bedrijven aan willen vragen, is de inzet van deze gemeenten onder meer dat de GenX-stoffen in de toekomst niet meer worden uitgestoten.

Ook Chemours is in beroep gegaan tegen de nieuwe vergunningeisen. Dat beroep betreft niet de nieuwe eisen voor de uitstoot van GenX-stoffen naar water, maar die voor uitstoot naar de lucht van de stof E1.

De beroepen hebben geen opschortende werking, dus de aanscherping is sinds april 2017 van kracht. In de aangescherpte vergunning zijn ook voorschriften opgenomen die Chemours dwingen te onderzoeken hoe de nu vergunde uitstoot naar water en lucht nog verder teruggedrongen kan worden.