Brief aan staatssecretaris: landelijk beleidskader nodig voor PFAS in bodem

Wethouder Rik van der Linden pleit namens 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid voor een landelijk beleidskader voor PFAS in de bodem. Dat schrijft hij in een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de brief wordt uitgelegd dat PFAS-verontreiniging van grond(water) géén lokaal/regionaal probleem is, maar een landelijk probleem. Bovendien leidt gebrek aan landelijke kaders tot ongewenste verspreiding van PFAS-houdende grond naar nu nog schone gebieden.

In mei 2018 verzocht de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer en het Hoogheemraadschap Rijnland al om het opstellen van landelijk beleid voor PFAS in bodem. De regio Zuid-Holland Zuid sluit zich hierbij aan. PFAS is de groep stoffen waartoe ook PFOA behoort.

Landelijk verschijnsel

PFAS-verontreiniging in de bodem is geen lokaal of regionaal verschijnsel, maar komt landelijk voor. Dit blijkt uit de recente publicatie "Handelingskader voor PFAS" van het Expertisecentrum PFAS. Toch is er nog altijd geen landelijk beleidskader voor deze problematiek. Dat zorgt in de regio Zuid-Holland Zuid voor problemen met het reinigen en storten van grond en tot vertraging en oplopende kosten van bouwprojecten.

Ongewenste verspreiding

Op lokaal niveau hebben de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid en Haarlemmermeer regels opgesteld voor het toepassen van grond met PFAS. Het is daarbij verplicht om grond te onderzoeken op PFAS. In de rest van Nederland bestaan die regels niet, terwijl ook daar grondverzet plaatsvindt met onvermijdelijk ook PFAS-verontreinigde grond. Dat leidt dus tot ongewenste verspreiding van PFAS-houdende grond naar nu nog schone gebieden.

Ongelijke behandeling

Het reinigen van grond zorgt ook voor problemen. Reinigen is nodig als de grond bijvoorbeeld sterk verontreinigd is met zware metalen. Als daar ook lichte gehalten aan PFAS in zitten, accepteren grondreinigers die vaak niet. Maar zij accepteren wel verontreinigde grond uit delen van Nederland waar geen onderzoek naar PFAS heeft plaatsgevonden, terwijl dat er naar verwachting wel in (lage) gehalten in voorkomt. Hierdoor leidt de afwezigheid van landelijk beleid in feite tot ongelijke behandeling van bedrijven en overheden in Zuid-Holland Zuid ten opzichte van de rest van Nederland.

Spoedige oplossing

Een landelijk kader lost deze problemen voor een belangrijk deel op. Ook voorkomt het de situatie dat regio's allemaal hun eigen beleid opstellen. De gemeenten dringen aan op een spoedige oplossing en willen het ministerie waar nodig graag helpen bij het opstellen van (interim-)beleid.

Download hier de brief aan de staatssecretaris.