Onderzoek ILT naar GenX-afvalstromen Chemours

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft onderzoek gedaan naar de verwerking van afvalstromen van Chemours. ILT concludeert dat er bij Chemours en de afvalketen weinig tot geen aandacht is voor de uitstoot van GenX-stoffen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Uit het onderzoek van ILT komt het beeld naar voren dat in de gehele keten weinig tot geen aandacht is voor FRD-stoffen (GenX) in het afval. Bij Chemours, bezochte afvalverwerkers en bezochte transportbedrijven. Daardoor vinden op verschillende plekken in de keten emissies van FRD-stoffen (GenX) naar de leefomgeving plaats.

Waar precies de FRD-uitstoot (GenX) plaatsvindt en in welke mate, kan de inspectie op basis van de beschikbare informatie niet zeggen. Het inspectieonderzoek richt zich op de verwerking van de FRD-houdende stromen in de keten. De ILT heeft niet gekeken naar de hoeveelheden in de afvalstromen en of hiermee wet- en regelgeving is overtreden.

Meer informatie

Lees het nieuwsbericht van ILT met daarin de belangrijkste conclusies van het rapport samengevat.

Download het rapport Afvalstromen van Chemours (pdf, 635 kB).