2019

  • Tijdelijk handelingskader PFAS voor hergebruik van grond

    17 juli 2019

    Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft het "Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie" opgesteld. Hiermee wil het ministerie de problemen die er nu zijn in grond- en baggerverzet en baggerwerkzaamheden verlichten.

  • Uitslagen onderzoek GenX in leidingwater

    07 mei 2019

    Het chemisch/toxicologisch laboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), heeft onderzoek gedaan naar het leidingwater van Sliedrecht, Dordrecht en Papendrecht. Ze hebben het leidingwater onderzocht op de aanwezigheid van GenX. Uit het onderzoek is gebleken dat het leidingwater in Papendrecht 22 keer meer GenX bevat dan in Dordrecht en maar liefst 142 keer meer dan in Sliedrecht.