Februari

 • Update DuPont/Chemours

  27 februari 2018

  De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht stellen de bedrijven Chemours en DuPont aansprakelijk voor de gevolgen van de uitstoot van PFOA en GenX. Daarbij gaat het onder meer om de kosten van diverse gezondheidsonderzoeken. Ook worden Chemours en DuPont aansprakelijk gesteld voor de schade die voortkomt uit de verontreiniging van bodem en oppervlaktewater in de omgeving van het bedrijfsterrein.

 • Snelfietsroute

  23 februari 2018

  Snelfietsroute Beneden Merwederoute als alternatief voor A15

 • Energieakkoord Drechtsteden

  23 februari 2018

  De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie

 • Persbericht Qbuzz en Provincie

  22 februari 2018

  Qbuzz B.V. gaat vanaf eind 2018 voor minimaal acht jaar het busvervoer in het concessiegebied Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV) en op de Merwedelingelijn verzorgen. Op 21 februari is de concessie door de provincie Zuid-Holland definitief gegund.

 • Bedrijfsbezoek college

  21 februari 2018

  Dinsdag, 20 februari was het college van burgemeester en wethouders te gast bij De Jong DUKE. Naast een bedrijfsbezoek vergaderde het college ook op locatie bij dit mooie Sliedrechtse bedrijf dat koffiemachines maakt.

 • Proef chemisch DNA woninginbraken

  14 februari 2018

  Het aantal auto-inbraken in Sliedrecht daalde de laatste drie maanden van 2017 opnieuw fors. Deze daling lijkt opnieuw te danken aan het donkere dagen offensief en de inzet van chemisch DNA op auto-inbraken vanaf eind september 2017. Vanwege de goede resultaten met chemisch DNA op auto-inbraken stellen gemeente en politie chemisch DNA bij wijze van proef nu tegen woninginbraken beschikbaar. De proef start voor bewoners in de wijk Oost, ten oosten van De Horst, Burg. Van Hofwegensingel en Leeuweriksingel. Vanaf heden is er een zogenaamde woningkit voor een bedrag van € 15,- verkrijgbaar.

 • Grofvuil gratis gebracht of gehaald

  06 februari 2018

  Verhuizing? Nieuw meubilair gekocht? De gemeente helpt u graag met de afvoer van grof vuil en oude huisraad.