Januari

 • Herbenoeming burgemeester

  30 januari 2018

  De gemeenteraad van Sliedrecht heeft in zijn vergadering van 30 januari 2018 besloten om de huidige burgemeester, Bram van Hemmen, bij de minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming. Van Hemmen werd geïnstalleerd als burgemeester van Sliedrecht op 27 november 2012. Zijn ambtstermijn zou op 27 november 2018 eindigen.

 • Eén toegang voor alle inwoners in zicht

  26 januari 2018

  Gemeente Sliedrecht en Tablis Wonen tekenen huurcontract nieuw pand Sociaal team Sliedrecht

 • Klant in regie

  25 januari 2018

  Tijdens de druk bezochte bijeenkomst Klant in Regie in het Griendencollege op 24 januari 2018 is er een eerste stap gezet om inwoners in de gemeente Sliedrecht verder in regie te zetten.

 • Schade door storm

  23 januari 2018

  Als gevolg van de storm op donderdag 18 januari is er veel schade ontstaan. Naast verkeersborden, verkeerslichten en dakpannen (o.a. van het raadhuis) zijn 24 bomen omgewaaid/gekapt als gevolg van de hevige storm. Vooral de Reinenweer is hard getroffen: 12 bomen. Daar waar mogelijk worden de bomen herplant.

 • Kinderraad beslist

  18 januari 2018

  'Kom met een voorstel voor een plek in een deel van het Recreatief Knooppunt waar het voor kinderen goed toeven is.' Deze vraag heeft het college van B&W afgelopen september bij de kinderraad neergelegd. Met die opdracht is de kinderraad aan de slag gegaan en zij presenteerde woensdagmiddag hun voorstel aan de wethouder. Ook hebben zij hun voorstel een naam meegegeven. De speelplaats gaat verder onder de naam 'Baggerjungle'.

 • Kansrijk Sliedrecht

  15 januari 2018

  Inwoners van de gemeente Sliedrecht krijgen de kans lokaal een eenjarige mbo-opleiding te volgen aan het ROC Da Vinci College. Het collegegeld en de boeken neemt de gemeente voor haar rekening. Het college heeft ingestemd met de start van het project Kansrijk Sliedrecht om Sliedrechters te helpen bij het vinden van een passende baan.

 • Informatieavond Waterveiligheid

  11 januari 2018

  Op maandag 22 januari 2018 is er een informatieavond over de Waterveiligheid in Sliedrecht. Deze informatieavond is bedoeld voor bewoners en bedrijven aan de Adriaan Volkersingel, Rivierdijk-West en Rivierdijk-Oost en is een vervolg op een al eerder georganiseerde informatieavond in 2016. De informatieavond vindt plaats in het Griendencollege, gevestigd aan de Professor Kamerlingh Onneslaan 109 en is van 19.30 uur tot 21.30 uur, inloop is vanaf 19.00 uur.

 • Opheffen huurgraven

  09 januari 2018

  De Algemene Begraafplaats aan de Thorbeckelaan heeft ruimte nodig. Daarom zullen een aantal huurgraven zonder rechten worden opgeheven. Nabestaanden hebben afstand gedaan van deze graven en de stoffelijke resten krijgen een plaats in een verzamelgraf. Gedenkstenen van graven met nog lopende rechten zullen worden teruggeplaatst. Nabestaanden zijn hierover geïnformeerd.

 • Zon op bedrijfsdaken

  09 januari 2018

  Wilt u als Sliedrechtse ondernemer profiteren van duurzame energie op het dak van uw bedrijf? Wilt u een kostenbesparing op uw energierekening en een duurzaam imago voor uw bedrijf zonder te investeren of hierin zelf veel tijd te steken?

 • Nieuwjaarsreceptie

  09 januari 2018

  Burgemeester: een gezegend en gezond 2018

 • Rustige jaarwisseling; schade niet lager dan vorig jaar

  05 januari 2018

  De jaarwisseling is in Sliedrecht rustig verlopen. Er waren geen grote incidenten. De schade aan gemeentelijke eigendommen is met ruim 11.000 euro vergelijkbaar met de vorige jaarwisseling. Het vuurwerkdetectiesysteem heeft een beeld gegeven van de hotspots waar illegaal vuurwerk werd afgestoken en is ook aanleiding geweest voor een aantal heterdaad aanhoudingen.

 • Weekmarkt afgelast

  03 januari 2018

  In verband met de storm is de weekmarkt op het Burgemeester Winklerplein voor woensdag 3 januari afgelast.