Horecademonstratie in Sliedrecht

Op zaterdag 15 januari 2022 van 12.00 uur tot 17.00 uur vindt, in overleg met gemeente, eenmalig een horecademonstratie plaats. Voorwaarden is dat deze manifestatie eenmalig en alleen plaatsvindt op eigen terrein.

De gemeente Sliedrecht en met name burgemeester Jan de Vries heeft de afgelopen dagen op meerdere momenten bij het kabinet en in de veiligheidsregio aandacht gevraagd voor alle ondernemers die getroffen zijn door de lockdown. De verwachting is dat vanavond de verruiming van de maatregelen voor onder meer de niet essentiële winkels bekend gemaakt wordt. Vanuit onze Veiligheidsregio ZHZ is ook voor meer ruimte gepleit voor de horecagelegenheden en de cultuursector en voor een meer ruimhartige compensatie van de ondernemers.  
 
Wij hebben kennis genomen van het initiatief van een aantal Sliedrechtse horecaondernemers om een ludieke actie te voeren. Burgemeester De Vries; "Wij hebben begrip voor de horecaondernemers en ook dat zij aandacht willen vragen voor hun situatie. Ik heb hen laten weten dat ik deze actie zie als een manifestatie en deze onder voorwaarden eenmalig toesta."
 
In het gesprek met de initiatiefnemers en de gemeente hebben wij de voorwaarden bekend gemaakt waaronder deze manifestatie eenmalig door mag gaan. De voorwaarden zijn dat dit een eenmalige manifestatie is op zaterdag 15 januari 2022 van 12.00 uur tot 17.00 uur, dat de medewerkers en bezoekers zich aan de geldende coronamaatregelen houden en dat de manifestatie alleen mag plaatsvinden op eigen terrein. Wij hebben er vertrouwen in dat onze ondernemers en inwoners zich hieraan zullen houden.