Mei

 • Nieuwe kinderraad beëdigd door burgemeester Jan de Vries

  30 mei 2022

  Woensdag 25 mei 2022 hebben de nieuwe kinderraadsleden kennisgemaakt met elkaar, en met de burgemeester. De jongeren hadden heel veel slimme vragen voor de burgemeester, dus dat belooft wat voor deze periode. Volgend schooljaar gaat de kinderraad aan de slag met een mooi thema: Gelijkheid.

 • Aanmelden als gegadigde voor de lokale publieke omroep voor Sliedrecht

  24 mei 2022

  Een lokale omroep verzorgt het publieke media-aanbod in een gemeente. Een aanwijzing (vergunning) wordt voor vijf jaar afgegeven en loopt voor de huidige lokale omroep af op 1 januari 2023.

 • Zorg- en Techniekroute 2022 een groot succes

  19 mei 2022

  Woensdag 18 mei stond de Zorg- en Techniekroute voor 2022 op de agenda. Kinderen, deelnemende organisaties en bedrijven en het kersverse college vonden het weer een groot succes.

 • Bestemmingsplan ''Hoogspanningsverbindingen" ter inzage

  18 mei 2022

  Op 10 mei 2022 heeft de gemeenteraad besloten om het bestemmingsplan "Hoogspanningsverbindingen" vast te stellen. Vanaf donderdag 19 mei tot en met donderdag 30 juni ligt het bestemmingsplan (met bijbehorende stukken) ter inzage.

  Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk beroep instellen. U stuurt uw beroepschrift binnen de beroepstermijn naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 • Wijziging openingstijden

  19 mei 2022

  Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 6 juni (tweede Pinksterdag) zijn de Gemeentewinkel, het Gemeentekantoor, het Milieupark en het Bonkelaarhuis gesloten. Ook is er geen afvalinzameling.

 • Wilhelmus’ Muziekkorpsen viert 90-jarig jubileum

  18 mei 2022

  Wilhelmus’ Muziekkorpsen viert zaterdag 11 juni het eerder vanwege corona uitgestelde 90-jarig jubileum. Komende maand hangen er vlaggen voor de viering van het 90-jarig bestaan van Wilhelmus’ Muziekkorpsen.

 • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht

  16 mei 2022

  Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht. Ook is de portefeuilleverdeling voor 2022-2026 vastgesteld.

 • Tot 18 mei inschrijven kosteloze afvalinzameling voor organisaties

  11 mei 2022

  Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang B.V. gaan vanaf 2023 het recyclen van verpakkingsafval voor organisaties makkelijker maken. Tot 18 mei kunnen organisaties zich aanmelden voor kosteloze inzameling van gescheiden plastic verpakkingen en drankenkartons (PD) en/of glas.

 • Zaterdag 14 mei Laarzendag in het Nationaal Baggermuseum

  17 mei 2022

  Op zaterdag 14 mei 2022 organiseren zoveel mogelijk partijen in NLDelta in het kader van 600 jaar Elisabethsvloed de allereerste Laarzendag. Ook in het Nationaal Baggermuseum zijn er as. zaterdag van 13.30 uur tot 17.00 uur (diverse (kinder) activiteiten waarin laarzen centraal staan. Toegang tot het Nationaal Baggermuseum en alle activiteiten zijn gratis, mits je je laarzen aan hebt!

 • Nieuwe vergunning Chemours gepubliceerd

  10 mei 2022

  De provincie Zuid-Holland heeft een nieuwe vergunning voor Chemours gepubliceerd. In deze vergunning staan de regels waaraan het bedrijf zich moet houden. Ook legt het vast hoeveel van welke stoffen Chemours mag uitstoten. De vergunning is nog niet definitief. Tot en met 30 mei kan er een zienswijze worden ingediend. Naast de provincie publiceert Rijkswaterstaat een nieuwe watervergunning voor Chemours. Ook die ligt ter inzage.

 • Toespraak 4 mei

  05 mei 2022

  Op 4 mei herdacht burgemeester Jan de Vries de gevallenen tijdens oorlogen. Landelijk thema voor dit jaar is "vrijheid in gebondenheid". De Vries sprak de hoop uit dat we leren van het verleden zodat we vrijheid kunnen doorgeven aan onze kinderen, kleinkinderen en medeburgers. In Sliedrecht, in Nederland, in Oekraïne en wereldwijd.

 • Anjerconcert Sliedrecht

  03 mei 2022

  Op zaterdag 7 mei wordt het Anjerconcert georganiseerd. Door de Coronacrisis was dat de afgelopen twee jaar niet mogelijk. Met het Anjerconcert wordt niet alleen 77 jaar vrede gevierd. Ook wordt via dit concert de waardering voor veteranen getoond.

 • Wijziging openingstijden Gemeentewinkel

  03 mei 2022

  De Gemeentewinkel is op woensdag 4 mei vanaf 18.00 uur gesloten in verband met Dodenherdenking. Donderdag 5 mei is de Gemeentewinkel zoals altijd tot 19.30 uur geopend.