Tot 18 mei inschrijven kosteloze afvalinzameling voor organisaties

Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang B.V. gaan vanaf 2023 het recyclen van verpakkingsafval voor organisaties makkelijker maken. Tot 18 mei kunnen organisaties zich aanmelden voor kosteloze inzameling van gescheiden plastic verpakkingen en drankenkartons (PD) en/of glas.

Waarom dit initiatief en hoe werkt het?

Afval scheiden: u kent het van thuis. Maar afval bij sportverenigingen, scholen of bedrijfsrestaurants wordt lang niet altijd ook gescheiden. Vaak heeft dit te maken met kosten: voor het afval van uw organisatie moet u immers betalen. Het Afvalfonds gaat voor onderstaande drie verpakkingen van o.a. scholen, kantoren en winkels een inzamelsysteem organiseren waar het Afvalfonds de kosten voor draagt. In principe kan elke organisatie deelnemen. Er zijn wel een aantal voorwaarden zoals de inzameling geldt alleen voor consumentenverpakkingen bij (sport)kantines, bedrijfsrestaurants of kantoren. Meer informatie over deze regeling leest u www.afvalgoedgeregeld.nl.

Om welk afval gaat het?

Verpakkingen Afval scheiden

Doet uw organisatie ook mee?

Aanmelden kan tot 18 mei via de website www.afvalgoedgeregeld.nl/aanmelden.

Bij inschrijving wordt u gevraagd naar o.a. KvK-nummer, NAW-gegevens en grootte van afvalstromen. Uw gegevens worden gecontroleerd. In oktober hoort u of uw vereniging of bedrijf deel kan nemen. Vanaf 1 januari 2023 worden uw gescheiden plastic en drankverpakkingen kosteloos opgehaald.