Corona herdenking Sliedrecht

Om de gestorvenen en zieken van Corona te herdenken is op woensdag 6 juli in het Willen Dreespark een herdenkingsboom en herdenkingsbord onthuld. Burgemeester Jan de Vries en Jan Willem Reimelink onthulde het herdenkingsbord.

Lees hier de speech burgemeester Jan de Vries

collage corona herdenkingToespraak burgemeester en programma Coronaherdenking

Namens het gemeentebestuur van Sliedrecht heet ik u allen hartelijk welkom bij deze Coronaherdenking. In het bijzonder de familie Reimelink. Niet in de laatste plaats meneer Reimelink, die wij toch zien als de initiatiefnemer van dit herdenkingsmoment en  -monument. Met uw vraag is ons college en zijn onze medewerkers aan het werk gegaan. Daarover hebben wij regelmatig contact gehad. De gemeenteraad heeft middelen ter beschikking gesteld en vanavond staan wij hier samen.

Samen rondom de Herdenkingsboom. Samen met iedereen die als gevolg van de coronapandemie is of wordt geconfronteerd met verlies, ziekte of pijn. Ook samen met zorgverleners,  mantelzorgers en vrijwilligers die om hen heen hebben gestaan.  

Dat wij hier weer samen kunnen staan is fijn. Twee jaar lang hebben we afstand moeten houden. Terwijl wij juist in die moeilijke tijd behoefte hadden om dicht bij de ander te zijn. Een arm om de ander heen te slaan. Ook zijn er velen van ons die vooral in de lange periodes van de lockdowns verdrietig zijn geworden, zich eenzaam voelden. We zijn ons nog meer dan ooit bewust geworden van de waarde van het samenzijn en samenleven.

De gevolgen van de coronapandemie zijn in Sliedrecht ontzettend groot en ondervinden wij nog iedere dag. 55 inwoners van Sliedrecht zijn als gevolg van een Covid besmetting overleden. 55 families worden nu nog dagelijks geconfronteerd met een lege stoel aan tafel. Met een leeg ouderlijk huis of het grote gemis van een maatje. Velen van u hebben in deze moeilijke periode afscheid moeten nemen van uw partner, broer, zus, moeder, vader, opa, oma of een hele goede vriend of liefdevolle buurman of buurvrouw. Afscheid moeten nemen zonder kus en knuffel. Afscheid moeten nemen vanachter het glas of via een beeldscherm. Soms verliep het ziekteproces zo snel dat afscheid nemen niet mogelijk was. Ook kon de uitvaart veelal alleen in heel kleine kring plaatsvinden. Het verdriet was en is immens.

Wij staan hier vandaag samen met iedereen die in Sliedrecht als gevolg van de coronapandemie is geconfronteerd met een groot verlies. Samen kunnen wij hier vandaag en later, rondom deze Herdenkingsboom en rondom elkaar troost vinden.

Tegelijkertijd zijn er ook heel veel Sliedrechters ziek geworden. Soms ook ernstig ziek. Een deel van hen heeft als gevolg van long-COVID langdurige klachten. Zij ondervinden soms nog iedere dag de gevolgen hiervan. Zij kampen met vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen of kampen met een depressie of vergeetachtigheid. School of werk kunnen zij nog niet volledig oppakken. Zij werken dagelijks hard om weer op krachten te komen maar maken zich zorgen of en wanneer dat zal lukken. Onzichtbaar leed.

Samen kunnen wij deze Sliedrechters in hun stille leed nabij zijn, helpen om letterlijk en figuurlijk weer op adem te komen en bij deze prachtige boom de rust te vinden om te kunnen herstellen.

Bij deze prachtige Koningslinde wil ik ook stil staan bij alle zorgverleners die in de afgelopen twee jaren hebben gestreden voor het leven en de gezondheid van onze inwoners, van onze geliefden. Zij stonden letterlijk met de handen aan het bed. In beschermende kleding verzorgden zij onze geliefden, maakten een praatje, troostten en bemoedigden hen. Dat terwijl zij ook voor zichzelf, hun gezinnen en hun dierbaren afstand moesten houden. Ondanks deze grote barrières en de persoonlijke risico’s deden zij hun werk met veel liefde en toewijding. Zij draaiden lange diensten in moeilijke omstandigheden. Dat heeft hen veel energie gekost en soms werden ook zij ziek of zijn nog steeds ziek. Namens de Sliedrechtse gemeenschap wil ik daarom ons diepe respect uitspreken voor alle zorgverleners. Nog steeds staan zij iedere dag voor ons klaar. En met zorg kijken zij naar de recente ontwikkeling van het virus. Een nieuwe grote uitbraak zal opnieuw veel van hen vragen. Dat alleen al vraagt van ons allen voorzichtigheid.

Bij deze boom kunnen ook de zorgverleners, evenzeer als de mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg, op adem komen. Hier kunnen zij alle herinneringen een plek geven en hun intense ervaringen delen.

Vanavond staan wij allen, nabestaanden, zorgverleners, mantelzorgers, vrijwilligers, gemeentebestuurders en inwoners van Sliedrecht bij deze Herdenkingsboom. Wij staan hier stil bij het verlies, de ziekte en de pijn die wij hebben ondervonden en ondervinden als gevolg van de coronapandemie.

Wij staan stil en worden stil. En in de stilte herdenken wij allen die wij in de coronapandemie hebben verloren en denken wij aan diegenen die nog iedere dag geconfronteerd worden met ziekte, pijn en verdriet.

Ik vraag u om een moment stilte.