Tot 31 december 2022 aanvragen eenmalige energietoeslag

Vanaf dinsdag 19 april 2022 is het voor inwoners van de Drechtsteden mogelijk om de eenmalige energietoeslag aan te vragen. Aanvragen kan tot en met 31 december 2022. De eenmalige energietoeslag wordt uitgekeerd aan inwoners van de Drechtsteden, waarvan het inkomen minder is dan 130% van het wettelijk sociaal minimum (WSM).

EnergietoeslagDe eenmalige energietoeslag voor huishoudens in de Drechtsteden wordt verstrekt door de stijging van de energieprijzen. Hierdoor dreigen verschillende huishoudens in de Drechtsteden in financiële problemen te komen. Het Rijk maakt daarom geld vrij om de energiebelasting te verlagen. Daar bovenop komt een eenmalige vergoeding, de zogenaamde energietoeslag, voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimumniveau. De regeling wordt namens de gemeenten in de Drechtsteden uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden.

In sommige gevallen moeten inwoners erg lang wachten op de uitkering van de eenmalige energietoeslag. Dat vinden we natuurlijk heel vervelend! Meer informatie hierover leest u op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Aanvraag indienen online of  schriftelijk

Om in aanmerking te komen voor de eenmalige energietoeslag kunt u via de website van Sociale Dienst Drechtsteden digitaal een aanvraagformulier invullen en versturen. Let erop dat u de aanvraag volledig ingevuld, met daarbij de juiste documenten. De Sociale Dienst Drechtsteden streeft ernaar zo snel als mogelijk reactie te geven of uw (complete) aanvraag is goedgekeurd.   

Let op: Inwoners van de Drechtsteden die recht hebben op de automatische uitkering (ambtshalve uitkering) kunnen geen aanvraag indienen. Is dat bij u het geval? Dan krijgt u een melding bij het invullen van de aanvraag en is het invullen niet mogelijk.

Het is eventueel ook mogelijk om een aanvraag schriftelijk in te leveren. Hiervoor kunt u contact opnemen met een van de zeven gemeenten in de Drechtsteden of met de Sociale Dienst Drechtsteden.

Kent u iemand die gebruik wil maken van de eenmalige energietoeslag? En het Nederlands niet beheerst? Verwijs deze persoon door naar de website van de Sociale Dienst Drechtsteden.  Daar staat alle informatie in 6 talen: Arabisch, Engels, Farsi, Pools, Spaans en Tigrinya. Kijk op www.socialedienstdrechtsteden.nl.