Einde aan beperkingen

Het is bijna twee jaar geleden dat Nederland met vergaande beperkingen werd geconfronteerd. De coronacrisis had een geweldige impact op ons allemaal. Niet alleen op ons allen persoonlijk maar zeker ook op uw als ondernemer. Sommigen van u werden geconfronteerd met een volledige lockdown. U kon misschien uw vak niet met passie uitoefenen en geen klanten ontvangen. Anderen hadden te maken met leveringsproblemen, uitval van personeel en onzekere marktomstandigheden.

Vanuit de gemeente Sliedrecht zijn we de afgelopen twee jaar intensief met u en de ondernemersverenigingen in contact geweest en hebben wij met u meegeleefd. Waar mogelijk hebben we advies en ondersteuning gegeven. De afgelopen tijd hebben wij met veel respect gekeken naar uw innovatief vermogen, geduld en begrip voor de maatregelen. Wij danken u daarvoor.

Wij zijn blij met en voor u dat de beperkingen nu grotendeels zijn opgeheven. Nu kunt u uw bedrijf weer volledig openen, uw vak uitoefenen en gastvrij uw klanten ontvangen. Daarbij wensen wij u veel succes en plezier.
 
Namens het college van Burgemeester en Wethouders,
Jan de Vries en Piet Vat

01-Einde aan beperkingen