Vogelgriep

Er komen meldingen bij ons binnen van zieke of dode (wilde) vogels. Mogelijk zijn deze besmet met vogelgriep. Hieronder kunt u onder andere lezen wat vogelgriep precies is. Maar ook waar u dode vogels kunt melden. En of u zelf (of uw huisdier) besmet kunt raken.

VogelsWat is er aan de hand?

Sinds oktober 2021 is in Nederland opnieuw vogelgriep vastgesteld. Daarom gelden er sindsdien landelijke maatregelen voor pluimveehouders en hobbyhouders, zoals een ophok- of afschermplicht. Op verschillende plekken in het land worden dode watervogels gevonden en zijn er meerdere uitbraken op pluimveebedrijven.

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep (aviaire influenza) is een verzamelnaam voor verschillende griepvirussen die gevaarlijk kunnen zijn voor pluimvee en wilde watervogels. Denk bijvoorbeeld aan kippen, kalkoenen, eenden, ganzen, duiven en zwanen.
Vogelgriep komt over de hele wereld voor. Veel watervogels zijn drager van griepvirussen, maar worden er zelf niet ziek van. Contact tussen wilde watervogels en pluimvee wordt gezien als een oorzaak van uitbraken van vogelgriep onder pluimvee.

Wat te doen als u een zieke of dode vogel vindt?

Vindt u een zieke of dode vogel? Raak deze niet aan! Het is belangrijk om vondsten van één of meerdere dode wilde vogels op 1 locatie te melden. Dit kan via de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Let op: meld dode dieren niet bij de Stichting Dierenambulance!

Afhankelijk van de locatie wordt de melding opgepakt door de verantwoordeljke instantie. Dit kan de gemeente, dierenambulance of particulieren ambulance zijn.

Kunt u vogelgriep krijgen?

In zeldzame gevallen kunnen mensen besmet raken met bepaalde typen vogelgriep. Dit is gebeurd bij direct en intensief contact tussen besmette dieren en mensen, zoals bij verzorgers van de dieren of bij mensen die betrokken zijn bij ruimingen.
Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde klachten als bij een gewone wintergriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn, hoest of oogontsteking. Meestal verlopen deze infecties bij mensen mild. Als je ziek wordt, is dat binnen tien dagen na het laatste contact met zieke dieren.

Is vogelgriep gevaarlijk voor honden of katten?

Het is bekend dat honden en katten gevoelig zijn voor vogelgriep. Is een hond of kat in aanraking gekomen met een besmet dier (bijvoorbeeld door het eten ervan)? Dan kan het dier daarna sloom worden, benauwd worden, veel gaan hijgen, oogontstekingen ontwikkelen en zenuwkwalen krijgen, zoals trillen of wankel lopen. Houd daarom uit voorzorg bijvoorbeeld uw hond aan de lijn op plekken waar dode watervogels kunnen liggen. Zo voorkomt u dat uw hond in contact komt met besmette dode vogels.