Scholen zijn weer begonnen

'De scholen zijn weer begonnen' is één van de bekendste campagnes van Veilig Verkeer Nederland. Na de zomervakantie zijn er veel kinderen in het verkeer. En na de zomervakantie is het voor ieder kind en jongere weer even wennen geblazen om op een veilige manier aan het verkeer deel te nemen.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn kinderen namelijk nog vol van vakantieverhalen. Soms lopen of fietsen ze een nieuwe route naar school. Veilig Verkeer Nederland roept dan ook alle automobilisten en andere weggebruikers op om extra alert te zijn op onze fietsende schooljeugd.
De spandoeken langs de weg met 'De scholen zijn weer begonnen' moedigen iedereen aan om met hen rekening te houden. De boodschap is dus: kinderen moeten veilig naar school kunnen! Hoe meer iedereen in het verkeer rekening houdt met elkaar, hoe beter het is voor onze verkeersveiligheid. Doet u ook mee?

In Sliedrecht wordt de campagne ondersteund door vele spandoeken die langs de openbare weg worden opgehangen. Wethouder Ton Spek (Mobiliteit en Bereikbaarheid) droeg ook een steentje bij door een van de spandoeken op te hangen. 

"Nu scholen weer zijn begonnen fietsen veel kinderen in de ochtend en middag op de weg. Laten we zuinig zijn op onze kinderen!  Ik vind het goed dat er deze campagne aandacht wordt gevraagd voor hen. Dus rij langzaam, zeker in schoolzones, rij mobielvrij en blijf opletten in het verkeer. Samen maken we Sliedrecht verkeersveilig!" aldus Ton Spek.  

220819Spek bij spandoek9792

Werk aan de weg

In de week van 22 augustus vinden wegwerkzaamheden plaats aan de Thorbeckelaan en Rivierdijk.

  • Thorbeckelaan; Op 23 en 24 augustus, tussen 07:00 uur en 22:00 uur vinden er asfaltwerkzaamheden op de Thorbeckelaan plaats. Op de Thorbeckelaan gaat KWS Infra, in 2 fasen, de bovenlaag van het asfalt vervangen. Het vervangen van het asfalt is nodig, omdat de bovenlaag versleten is. Ook wordt er nieuwe belijning aangebracht. Afhankelijk van het weer kan de planning nog veranderen.
  • Rivierdijk; Op 26 augustus, tussen 07:00uur en 17:00uur vinden er asfaltwerkzaamheden op de Rivierdijk plaats. Ter hoogte van de huisnummers 56, 58 en 60 wordt de bovenlaag en tussenlaag van het asfalt gedeeltelijk vervangen. Het vervangen van het asfalt is nodig, omdat het asfalt hier gescheurd is.

Wat betekent dit voor u en andere weggebruikers?

Gedurende de werkzaamheden zijn de Thorbeckelaan en Riverdijk op bovenstaande dagen gestremd voor doorgaand verkeer en worden er omleidingsroutes ingesteld. Bewoners en bedrijven zijn persoonlijk geïnformeerd over de werkzaamheden. Wij willen u bij voorbaat danken voor uw medewerking en begrip.