Studietoeslag verandert vanaf studiejaar 2022 - 2023

Vanaf 1 april 2022 zijn er landelijk minimum bedragen vastgesteld. Inwoners uit de Drechtsteden, die recht hebben op de studietoeslag, krijgen bij sommige leeftijden een hoger bedrag dan het landelijk minimum. Belangrijke veranderingen van de studietoeslag zijn het schrappen van de leeftijdsgrens.

logo sociale dienst drechtstedenDit betekent dat jongeren onder de 18 jaar ook in aanmerking kunnen komen. Ook wordt er geen vermogenstoets meer uitgevoerd. De student heeft dus recht op de toeslag zolang hij of zij aan de voorwaarden voldoet. Het hoeft dus niet meer elk jaar aangevraagd te worden. 

Voor de studietoeslag geldt een overgangsrecht. Dit zorgt ervoor dat studenten die nu de studietoeslag ontvangen, recht houden op hun huidige toeslag tot het einde van het studiejaar. Vanaf het nieuwe studiejaar kan het zijn dat zij een ander bedrag ontvangen.

Steun voor studerende jongeren met medische beperking

Voor jongeren met een structurele medische beperking is het lastig om naast hun opleiding een bijbaan te hebben. Om ervoor te zorgen dat zij toch aan een studie kunnen beginnen ondersteunt de Sociale Dienst Drechtsteden met een studietoeslag.
Meer informatie over de wijziging of hulp vindt u op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden: www.socialedienstdrechtsteden.nl. Kijk dan op > Bijstand > >ik ben jonger dan 27 jaar > ik volg een studie

jongen op straat