Welke vrijwilliger verdient onze gemeentepenning?

Op woensdag 7 december 2022 is het de Landelijke Vrijwilligersdag. De gemeente Sliedrecht is op zoek naar kandidaten die zich jarenlang vrijwillig in hebben gezet voor een Sliedrechtse vereniging, organisatie of stichting.

De gemeente Sliedrecht is trots op haar vrijwilligers. Daarom reikt burgemeester Jan de Vries ter gelegenheid van de Landelijke Vrijwilligersdag de Sliedrechtse gemeentepenning uit. Kent u kandidaten voor de Sliedrechtse gemeentepenning? Laat het ons voor vrijdag 7 oktober weten.

Wie komen in aanmerking voor de gemeentepenning?

De gemeentepenning kan worden toegekend aan personen die alleen of in een groep zich vrijwillig voor de gemeente Sliedrecht of haar inwoners hebben ingezet. Dit kan in belangrijke mate voor één activiteit en op een breed terrein zijn. De vrijwilliger moet ten minste 10 jaar vrijwilligerswerk hebben gedaan. Ook moet het vrijwilligerswerk nog doorlopen tot in het heden. Meer informatie over de criteria leest u op onze website onder gemeentepenning.

De toekenning van een gemeentepenning wordt genomen door een besluit van het college van burgemeester en wethouders. Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld en kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 7 oktober 2022

Aanmelden voor de Sliedrechtse gemeentepenning

Een vrijwilliger aanmelden kan door het speciale aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier vindt u op onze website onder gemeentepenning . Vul dit formulier in en mail dit naar bestuurssecretariaat@sliedrecht.nl. Opsturen kan ook. De adresgegevens treft u aan op het formulier.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met mevrouw Patricia Rockx, telefoonnummer (0184) 495 817. 
 

gemeentepenning