Juli

 • Waterschap stelt beregeningsverbod in

  25 juli 2018

  Vanwege de aanhoudende droogte heeft het waterschap vanaf woensdag 25 juli in het hele rivierengebied een beregeningsverbod met oppervlaktewater ingesteld. Het beregeningsverbod geldt tussen 09.00 en 18.00 uur in het hele werkgebied van het waterschap. Tegelijk wordt alles in het werk gesteld om water van de grote rivieren in het gebied te brengen en te houden.

 • Update Dupont/Chemours

  25 juli 2018

  De omgevingsvergunning van Chemours wordt verder aangescherpt. Op 25 juli 2018 publiceert de DCMR, namens de provincie Zuid-Holland een ontwerp beschikking. Hierin is opgenomen dat de lozing op het riool, de indirecte lozing, van de stof FRD 903, een stof die vrijkomt bij het GenX proces, wordt teruggebracht van 2035 kg naar 148 kg per jaar.

 • Sliedrecht volgt hitteplan RIVM

  23 juli 2018

  Heel Nederland heeft inmiddels vakantie. De zomer laat zich al enige tijd gelden. De komende dagen wordt het extra warm. Daarom activeert het RIVM met ingang van maandag 23 juli 2018 het Nationaal Hitteplan. Daarmee roept het RIVM op extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen. Extra alertheid kan gezondheidsproblemen door het warme weer beperken. Ook de zonkracht is de komende dagen hoog. De huid kan dan snel verbranden.

 • Afvoeren PFOA-grond

  18 juli 2018

  Waar kan ik met overtollige grond naar toe?

 • Spaarzaam met water

  17 juli 2018

  De waterbedrijven vragen u dringend om de komende dagen uw tuin niet met kraanwater te sproeien! Het is al een aantal weken droog en warm en het KNMI verwacht komende week dat de hoge temperatuur aanhoudt. Er wordt op dit moment 40% meer kraanwater verbruikt dan normaal. Het meeste water verbruiken we bij het sproeien van de tuin.

 • Update Dupont/Chemours

  11 juli 2018

  Het RIVM heeft de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht tussentijds geïnformeerd over het onderzoek naar PFOA en GenX in het irrigatiewater van 11 moestuinen in de omgeving van Chemours. De volledige rapportage volgt in september. Uit het tussenbericht blijkt dat op enkele locaties sterk verhoogde concentraties PFOA en/of GenX (ten opzichte van de drinkwaterrichtwaarde) zijn gemeten in slootwater of opgevangen regenwater. Het RIVM adviseert voorlopig om dat water op die locaties niet te gebruiken voor moestuin of veedrenking. Uit het bodemonderzoek blijkt dat de bodem in alle moestuinen geschikt is voor moestuingebruik. De gemeenten hebben de betreffende moestuinders op de hoogte gesteld van het globale beeld van hun moestuin.

 • Toekomstbestendige Kerkbuurt

  03 juli 2018

  Op maandag 2 juli kwamen ondernemers en de gemeente bijeen bij de Rabobank aan het Bonkelaarplein om te spreken over het plan voor aanpak om de Kerkbuurt toekomstbestendig te maken. Leidraad voor het plan is de aanpak De Nieuwe Winkelstraat, die al in verschillende gemeenten succesvol is ingezet.

 • Onderzoek naar woongeluk

  03 juli 2018

  Vanaf eind juni is de Grote Omgevingstest Zuid-Holland 2018 van start gegaan. Dit is een onderzoek onder inwoners van Zuid-Holland. Het doel van het onderzoek is de voorkeur van Zuid-Hollanders voor diverse aspecten van wonen en ‘woongeluk’ in beeld te brengen.