Mei

 • Positief resultaat jaarrekening

  31 mei 2018

  De gemeente Sliedrecht sluit het jaar 2017 af met een positief resultaat van € 1,0 miljoen. Dat is nagenoeg gelijk aan de prognose van het verwachte resultaat bij de 4e tussenrapportage 2017. Zonder de verplichte reservering voor de uittredingsvergoeding aan het Parkschap de Biesbosch van € 0,75 miljoen zou het resultaat € 1,75 miljoen geweest zijn. Wethouder Hans Tanis: "ik ben tevreden met dit resultaat. Met deze jaarrekening leggen we een goede basis neer voor een volgende bestuursperiode. Ook in het afgelopen jaar is weer hard gewerkt aan het uitvoeringsprogramma voor de periode 2014 – 2018." De nieuwe accountant BDO is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven op de Jaarstukken.

 • Wethouder Dijkstra verlaat Sliedrecht

  23 mei 2018

  Op woensdag 23 mei heeft wethouder Aldrik Dijkstra per direct zijn ontslag ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad. Hij is voorgedragen als kandidaat-wethouder namens de ChristenUnie in de gemeente Almere. Als de gemeenteraad van Almere instemt met de benoeming, zal Dijkstra op 31 mei worden geïnstalleerd.

 • Werkbezoek Ministerie BZK

  22 mei 2018

  Onder aanvoering van Directeur-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, Chris Kuijpers, heeft op 18 mei 2018 een delegatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een werkbezoek aan de Drechtsteden gebracht. Bestuurders uit de Drechtsteden spraken met het ministerie over de groeiambities van het gebied (Groeiagenda 2030) en hoe de Drechtsteden toewerken naar een energieneutrale regio.

 • Formatiegesprekken worden voortgezet met PvdA

  18 mei 2018

  De onderhandelingen over een nieuwe coalitie in Sliedrecht worden voortgezet in de samenstelling SGP-ChristenUnie, PRO Sliedrecht, CDA en PvdA.

 • Kerkbuurt 2.0!

  14 mei 2018

  Ondernemers en gemeente werken samen aan toekomstbestendigheid Kerkbuurt

 • Update Dupont/Chemours

  14 mei 2018

  Beroep Oasen tegen aangescherpte vergunning Chemours

 • Dodenherdenking 2018

  07 mei 2018

  U kent allemaal de uitspraak: "Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd ze te herhalen". Er zit veel wijsheid in deze uitspraak en is een van de motto’s, die al vele decennia onze herdenkingen bepalen. Ook in Sliedrecht houden zo we het gevoel vast dat we nooit meer oorlog moeten willen. We houden de geschiedenis levend, om haar niet te herhalen.

 • Vriendschapsband Orăştie

  07 mei 2018

  De stichting stedenband Sliedrecht-Orăştie bestaat vijftien jaar. Ter gelegenheid daarvan werd een Roemeense delegatie onder leiding van burgemeester Bălan zaterdagmiddag officieel ontvangen op het Raadhuis.

 • Activiteiten 4 en 5 mei

  02 mei 2018

  Op 4 mei herdenken wij oorlogsslachtoffers waar ook ter wereld. Op 5 mei vieren wij onze vrijheid. Juist in een tijd waar miljoenen mensen op de vlucht zijn voor geweld, vervolging en oorlog en Europa geconfronteerd wordt met terroristisch aanslagen, is dit een bijzonder moment om bij stil te staan.