Leden gezocht Sociaal Domein

De gemeente Sliedrecht zoekt in samenwerking met de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) twee nieuwe leden voor de ASD. De ASD geeft advies aan het college van burgemeesters en wethouders. Het gaat daarbij om alle onderwerpen die vallen binnen het sociale domein: van wonen, welzijn en zorg (Wmo) tot werk, inkomen (Participatiewet) en Jeugd. De ASD heeft nu vooral behoefte aan leden met kennis en/of ervaring op het gebied van de Participatiewet of de jeugdhulp.

Gevraagd en ongevraagd

De adviesraad adviseert zowel gevraagd als ongevraagd. Bij ieder advies kijken zij door de ogen van de Sliedrechtse inwoners. Daarbij baseren zij zich op informatie van de inwoners, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals. Daarnaast volgt de adviesraad hoe veranderingen in beleid uitpakken in de praktijk en zijn alert op knelpunten.

Onafhankelijk

De adviesraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers, die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het sociale domein spelen.

Heeft u belangstelling? Kijk dan voor meer informatie in de profielschets (pdf, 32 kB) en mail voor 25 mei a.s. een korte motivatie en uw cv naar Mariëtte Teunissen, ondersteuner van de Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht, mteunissen@zorgbelang-zuidholland.nl.

Wilt u meer informatie? Ook dan kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen.

Gesprekken

In week 22 vinden de gesprekken met mogelijke kandidaten plaats. De voorzitter, een van de leden van de Advieraad en een ambtenaar van de gemeente Sliedrecht nemen deel aan het gesprek.