Lintjesregen in Sliedrecht

Vijf Koninklijke Onderscheidingen voor Sliedrechters die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor de samenleving

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op donderdag 26 april 2018 ontvingen vijf Sliedrechters een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Bram van Hemmen speldde deze onderscheiding op tijdens een bijeenkomst in zalencentrum De Lockhorst. De heer Albert Visser was afwezig tijdens de ceremonie vanwege vakantie. Via Skype was er contact met hem en werd hij op de hoogte gebracht van zijn Koninklijke Onderscheiding.

v.l.n.r. Martin Visser, Bram de Winter, Bram van Hemmen, Wil Struijs-Schouten en Daniel Struijk

Foto: v.l.n.r. Martin Visser, Bram de Winter, Bram van Hemmen, Wil Struijs-Schouten en Daniel Struijk

Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd:

1. De heer Daniel Struijk

De heer Struijk heeft zich gedurende een lange periode op diverse terreinen verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Hij is sinds 1963 in verschillende functies actief voor de Korfbalvereniging Sliedrecht. Ook was hij lid van het comité Binnensport van de Sportraad Sliedrecht en algemeen bestuurslid van de Sportraad.

Daarnaast is hij sinds 2006 lid van de Technische Commissie van de Vereniging van Eigenaren Thorbeckehof Sliedrecht-Oost en vanaf 2010 voorzitter van deze vereniging. De heer Struijk ontving in 2004 reeds de Gemeentepenning voor zijn verdiensten.

2. Mevrouw Wil Struijs-Schouten

Mevrouw Struijs-Schouten maakt zich al 33 jaar verdienstelijk voor de samenleving. Zij is sinds 1984 belangeloos actief als bestuurslid bij het Christelijk Gemengd Koor 'Debarim', het voormalige Christelijk Gemengd Koor 'Song of Praise' te Rotterdam. Daarnaast is zij vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Sliedrecht. Zij coördineert de kraambezoeken en legt ook zelf huis- en ziekenhuisbezoeken af.

3. De heer Albert Visser

De heer Visser maakt zich sinds de jaren '70 voor diverse verenigingen verdienstelijk. Zo is hij actief als bestuurslid in diverse commissies voor VV Sliedrecht. Daarnaast is hij penningmeester van de Stichting Baggerfestival. Verder is hij actief geweest voor de Sportraad Sliedrecht, de Stichting Voortgezet Onderwijs voor Sliedrecht e.o. en de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen.

4. De heer Martin Visser

De heer Visser maakt zich al 30 jaar verdienstelijk voor de samenleving. Hij is vrijwilliger bij ASVZ De Merwebolder, De Lingebolder en bij Gasthuis Gorinchem. De heer Visser is bijna 30 jaar geleden begonnen met het begeleiden van cliënten van de Merwebolder tijdens paardrijlessen. Hij vervoerde hen per bus naar maneges in Sliedrecht en Noordeloos en begeleidt hen tijdens de paardrijlessen.

5. De heer Bram de Winter

De heer De Winter is sinds 1980 actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties en in verschillende functies. Zo was hij voorzitter van de Ondernemersvereniging Kerkbuurt (1980 - 2016), was hij één van de bestuurders en organisatoren van de jaarlijkse Sinterklaasintocht (1986 - 2008) en was hij secretaris van de stichting Sportraad Sliedrecht (1989 - 2012). Daarnaast is de heer De Winter van 2002 tot 2010 actief geweest als raadslid en burgerraadslid van de lokale politieke partij PRO Sliedrecht en aansluitend van 2010 tot 2015 als bestuurslid. Ook was de heer De Winter recent nog secretaris van het Wielercomité Sliedrecht. Hedendaags is hij actief als bestuurslid stichting Sliedrecht Bruist (sinds 2010) en als bestuurslid Stichting Comité 4 & 5 mei Sliedrecht (sinds 2014).

Wie komt in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding?

De onderscheidingen worden uitgereikt aan personen die zich bijzonder of zeer uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Dit kan zijn door het verrichten van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of bestuurswerk waarbij zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid, met veel persoonlijke inzet veel belangrijk werk wordt verricht. Maar ook iemand die in een betaalde functie bijzondere prestaties verricht, kan worden onderscheiden. Deze verdiensten moeten dan wel uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in die functie mag worden verwacht en niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling.

Iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding?

Tot uiterlijk 29 juni 2018 kunnen personen bij de burgemeester van Sliedrecht worden voordragen voor de lintjesregen van vrijdag 26 april 2019. Het aanvraagformulier is op te vragen bij mevrouw M. Visscher van de gemeente Sliedrecht, via tel 0184-495 816 of e-mail: m.visscher@sliedrecht.nl. Het aanvraagformulier is ook te downloaden op de website van het Kapittel voor de Civiele Orden: www.lintjes.nl.