Raadsbijeenkomst over Burgemeester Winklerplein

Op 16 april om 19:30 praat wethouder Hans Tanis de gemeenteraad bij over de stand van zaken van het project Burgemeester Winklerplein.

Daarmee geeft het college gevolg aan een toezegging in de gemeenteraad van 13 maart jl. De bijeenkomst is openbaar toegankelijk en wordt gehouden in de raadsinformatieruimte van het Raadhuis aan het Dr. Langeveldplein.

Burgemeester Winklerplein