Wetsvoorstel VET door Eerste Kamer

Op dinsdag 3 april 2018 is de wet Voortgang Energietransitie (VET) door de Eerste Kamer der Staten Generaal als hamerstuk afgedaan.

Het wetsvoorstel houdt in dat vanaf 1 juli 2018 geen vergunningen meer mogen worden afgegeven voor nieuwbouw die aangesloten wordt op een gasnet, tenzij de gemeente hiervoor ontheffing heeft verleend. De criteria om te toetsen of ontheffing zou mogen worden verleend worden vastgelegd in een ministeriële regeling die momenteel opgesteld wordt.

Lees meer op: https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20180403/wetsvoorstel_voortgang