Beperkte verkeershinder A15

In de periode van 26 augustus tot en met 12 september 2018 voert Geonius in opdracht van Rijkswaterstaat voorbereidende onderzoeken uit voor de capaciteitsverruiming van de A15 Papendrecht – Sliedrecht.

Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht-Sliedrecht

Om de doorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbeteren legt Rijkswaterstaat op de noordelijke rijbaan tussen de aansluiting Sliedrecht-West en Papendrecht-N3 een extra rijstrook aan die functioneert als weefvak met vluchtstrook. Op de zuidelijke rijbaan tussen de aansluitingen Papendrecht-N3 en Sliedrecht-Oost legt Rijkswaterstaat een permanente derde rijstrook met vluchtstrook aan. De bestaande spitsstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht-West komt te vervallen.
De ondertekening van het Tracébesluit zal naar verwachting in het 3e kwartaal 2018 plaatsvinden.

Voorbereidende onderzoeken

Ter voorbereiding op de aanbestedingsprocedure wordt reeds gestart met verhardingsonderzoek, geotechnisch onderzoek, milieukundig bodemonderzoek en het inmeten van de verharding op de A15. Hiervoor worden boringen in het asfalt en de ondergrond gemaakt. En vindt milieukundig bodemonderzoek in de bermen plaats.

Wat betekent dit voor u?

De werkzaamheden op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost, inclusief toe- en afritten vinden plaats in de periode van 26 augustus tot en met  de ochtend van 12 september 2018 en worden uitgevoerd in maximaal 10 nachten (vanaf 20.30 tot 05.30 uur, inclusief 4 reservenachten).  Om de werkzaamheden efficiënt en met minimale hinder te realiseren, wordt de A15 tussen de toe- en afrit 23 Papendrecht en toe- en afrit 25 Sliedrecht-Oost opgedeeld in 6 werkvakken.

  • Beperkte geluidshinder

De boringen kunnen beperkte geluidshinder veroorzaken. Geonius doet er echter alles aan om de geluidshinder door de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. Door clustering van werkzaamheden wordt de doorlooptijd van de uitvoering zo kort mogelijk gehouden. Bovendien verschuiven de werkzaamheden gedurende de nacht. De geluidshinder blijft daardoor beperkt.

  • Beperkte verkeerhinder

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren wordt tijdens de 10 nachten in beide richtingen één rijstrook afgesloten. Zodoende kan het verkeer in beide richtingen altijd over één rijstrook doorrijden. Gekozen is om de werkzaamheden in een rustige periode gedurende de zomer en in de nachten uit te voeren. Door de werkzaamheden te clusteren binnen dezelfde afzetting en in een ‘treintje’ uit te voeren, wordt de uitvoeringsduur bovendien zo kort mogelijk gehouden.

Meer informatie

Wanneer u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met de omgevingsmanagers dhr. Wout van der Gun of de dhr. Erwin Elschott van Geonius (telefoon: +31 88 130 06 00, e-mail:  A15@geonius.nl).
Wilt u informatie over de werkzaamheden van Rijkswaterstaat? Neem dan gerust contact op met de Landelijke Informatielijn via 0800-8002 (gratis).

Beperkte verkeershinder A15