Informatieavond coalitieakkoord

Informatieavond over het nieuwe coalitieakkoord in Griendencollege: komt u ook?

Op 19 juni 2018 is het coalitieakkoord ‘Sliedrecht, een dorp om trots op te zijn’ aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is voor ons het startpunt om ons dorp de komende vier jaar weer een stukje mooier te maken. En, zoals in het akkoord is te lezen, gaan we dat samen met alle Sliedrechters doen.

Eerste stap is het vertalen van het coalitieakkoord naar een concreet uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar. Wat gaan we aanpakken? En hoe gaan we dat precies doen? Hier willen we graag input en ideeën vanuit het dorp voor gebruiken.

Daarom organiseert het nieuwe college een informatieavond op donderdag 30 augustus a.s. in het Griendencollege voor de inwoners van Sliedrecht. De bijeenkomst start om 19.00 uur en duurt tot ca. 20.30 uur. Naast een korte toelichting op het coalitieakkoord krijgt u volop de kans vragen te stellen en uw ideeën aan het nieuwe college mee te geven.

Kunt u niet zo lang wachten? Bekijk het coalitieakkoord online. Via het mail-adres communicatie@sliedrecht.nl kunt u ook de komende periode uw vragen en ideeën al inbrengen.

Wij zien u graag op donderdag 30 augustus a.s. !

Het college van Burgemeester en wethouders,
Bram van Hemmen, Hans Tanis, Hanny Visser, Ton Spek en Ben van der Plas