Voorbereidingen rotonde

Vanaf donderdag 16 augustus a.s. starten de voorbereidingen voor de aanleg van de rotonde Thorbeckelaan – Simon Stevinstraat. De begroeiing van een gedeelte van de aanwezige plantsoenen wordt verwijderd en vervolgens opgehoogd met zand. De voorbelasting dient mimimaal een half jaar te liggen. De twee bomen aan de zijde van de Simon Stevinstraat worden in een later stadium verwijderd.


Aannemersbedrijf de Groot Schagen B.V. voert de werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden nemen ongeveer drie weken in beslag. De verwachting is dat de daadwerkelijke aanleg van de rotonde in het 2e kwartaal van 2019 start.

Rotonde Thorbeckelaan – Simon Stevinstraat

Foto: Rotonde Thorbeckelaan – Simon Stevinstraat