Waarschuwing voor mogelijk botulisme

Ziet u dode dieren in het water? Meld dit dan a.u.b. zo snel mogelijk via 14 0184. Naar aanleiding van uw melding kunnen wij snel handelen.

Meld dode dieren

De gemeente heeft geen directe aanwijzingen die wijzen op botulisme of blauwalgen. Op enkele locaties zijn er wel dode vissen geconstateerd, waarschijnlijk als gevolg van zuurstofloosheid en het opwarmende water. Waar dode vissen drijven, worden deze weggehaald door de reiniging. We laten maximaal water in vanaf de Merwede om de watergangen door te spoelen. Mochten er dode vissen of zelfs eenden geconstateerd worden dan is het van belang dit te melden bij de gemeente, via telefoon 14  0184.

Wat is botulisme?

Botulisme is met name gevaarlijk voor vissen en watervogels. De bacterie verspreidt zich via kadavers van dieren die in het water of langs de waterkant blijven liggen en vormen zo een bron van besmetting voor andere dieren in het water. De meeste vormen van botulisme zijn niet schadelijk voor mensen, maar mensen kunnen wel klachten krijgen. Deze klachten worden vaak veroorzaakt door bacteriën uit de rottende kadavers.

Voor de bestrijding van botulisme is essentieel dat kadavers zo snel mogelijk worden verwijderd. Daarvoor zorgen de waterbeheerders (b.v. gemeente en waterschap). Verder zijn er geen maatregelen die helpen tegen botulisme. De bacterie verdwijnt vanzelf als het minder warm wordt.