Nieuwe bussen en nieuwe haltes

Het was vandaag voor veel reizigers ongetwijfeld nog even wennen. Zondag 9 december is de nieuwe openbaar vervoerconcessie in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem van start gegaan en rijdt Qbuzz in opdracht van de provincie Zuid-Holland de bussen en de MerwedeLingelijn in het gebied. Vandaag, tijdens de eerste echte school- en werkdag, bracht gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland samen met een aantal wethouders uit de regio, met de bus een bezoek aan Sliedrecht en de Alblasserwaard.

De provincie en de gemeente Sliedrecht hebben net als elders in de regio de afgelopen periode wegen aangepast zodat de bussen vlotter kunnen doorrijden. Ook zijn bushaltes vervangen zodat het wachten een stuk comfortabeler wordt. Gedeputeerde Floor Vermeulen: "Mooi om te zien hoe alles vandaag samenkomt en de plannen van papier werkelijkheid zijn geworden. Een prachtige start van een nieuw OV-tijdperk voor de regio."

Qbuzz

De provincie en de gemeenten in de Drechtsteden en Alblasserwaard investeren gezamenlijk onder andere in de nieuwe haltes langs de N214 en P+R voorzieningen bij alle haltes die het gemakkelijker maken om sneller met de bus naar de Drechtsteden en Utrecht te reizen.

Regionaal portefeuillehouder Boender: “De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is blij met de investeringen van de provincie Zuid-Holland in de nieuwe haltes langs de N214 bij afslagen Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Noordeloos en Meerkerk. Bij alle haltes is het haltemeubilair vernieuwd, is er fietsenstalling en worden er fietskluizen geplaatst. De perrons zijn beter te bereiken vanuit de dorpen”.

Concessie

Na een periode van voorbereidingen, waarin provincie, regio’s en gemeenten met de nieuwe vervoerder Qbuzz en verschillende andere partijen intensief hebben samengewerkt, heeft de regio een compleet nieuw openbaar vervoernetwerk. De concessie is voortvarend van start gegaan, zonder noemenswaardige problemen. Het nieuwe netwerk bestaat uit een stevige ‘ruggengraat’ van hoogwaardig openbaar vervoerverbindingen (HOV). Deze HOV lijnen zijn snelle en frequente R-net en snelBuzz lijnen. De regio krijgt er zeven in totaal, drie R-net lijnen en vier snelBuzz lijnen rijden. Ook de succesvolle MerwedeLingelijn is vanaf nu onderdeel van R-net. R-net bussen zijn te herkennen aan de rood-grijze uitstraling, zijn zeer comfortabel en rijden op werkdagen minimaal 4 keer per uur.

De snelBuzz biedt reizigers evenveel comfort, maar rijdt op sommige momenten minder vaak. Het netwerk wordt aangevuld met reguliere stad- en streeklijnen en waar nodig kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Zodat iedereen van deur tot deur kan reizen, zowel in de stad als in het landelijk gebied. De eerste weken moet, zoals bij iedere nieuwe dienstregeling het geval is, duidelijk worden of alle uitgedachte plannen ook in praktijk 100% werken. Qbuzz monitort de prestaties daarom nauwlettend. Waar nodig wordt er nog bijgeschaafd.

Meer dan alleen bussen

Snel, betrouwbaar en comfortabel openbaar vervoer valt of staat met goede infrastructuur. Daarom investeert de provincie Zuid-Holland fors in een flink aantal infrastructurele maatregelen. Maatregelen om de bus beter door te laten stromen. Zoals op de recent gereconstrueerde Sportlaan in Sliedrecht.
Hier combineerde de gemeente groot onderhoud met enkele doorstromingsmaatregelen voor de bus. Zo heeft de bus bijvoorbeeld prioriteit bij de verkeerslichten. Wethouder Ton Spek: "We hebben bij de Sportlaan met een financiële bijdrage van de provincie een paar relatief simpele maatregelen genomen. Daardoor kunnen bussen nu een stuk vlotter doorrijden en daarmee wordt het openbaar vervoer aantrekkelijker. Het nieuwe OV-aanbod is een sprong vooruit voor Sliedrecht."

Langs de N214 realiseerde de provincie nieuwe HOV haltes die reizigers meer beschutting bieden tegen regen en wind en fietsenstallingen bij Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Noordeloos en het in ontwikkeling zijnde OVknooppunt bij de A27/Meerkerk. Zo wordt het wachten op de bus een stuk comfortabeler.

De afgelopen periode zijn in de Drechtsteden 27 haltes (13 locaties) aangepakt; in Alblasserdam, Papendrecht, Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht Baanhoek en bij het nieuwe overstappunt Oostendam. In de Alblasserwaard gaat het om 11 haltes (5 locaties). Het overgrote deel van de haltes is inmiddels klaar, daar waar nog gewerkt wordt kunnen reizigers gewoon met Qbuzz reizen.

Basis voor de toekomst

Het nieuwe netwerk vormt de basis voor verdere ontwikkeling van het openbaar vervoer in de regio. De komende jaren komen er meer kleinschalige mobiliteitsoplossingen, zal Qbuzz het openbaar vervoer verder verduurzamen en werken provincie en gemeenten samen aan het verder verbeteren van de businfrastructuur, denk hierbij aan de realisatie van meer HOV haltes, fietspaden, de busbaan bij de Edisonweg en de ontwikkeling van het busplatform bij de Helling, Alblasserdam.

Meer informatie over het reizen in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem is te vinden op de website van Qbuzz