Ontwerpen speelplekken

De ontwerpen voor de nieuwe speel-, sport- en ontmoetingsplekken in de buurten Rivierdijk-West, Molendijk, Baanhoek-Oost en Rivierenbuurt-Noord zijn vastgesteld door het college van B&W. Met het vaststellen van de ontwerpen is weer een stap gezet in het opknappen en vernieuwen van alle speelplekken in Sliedrecht.

Wensen van de kinderen

Eind juni van dit jaar konden alle kinderen tot en met 12 jaar in de betreffende buurten hun wensen aangegeven: welke speelfuncties zagen ze graag terug op de speel-, sport- en ontmoetingsplekken in hun buurt? Half juli is aan vier leveranciers gevraagd ontwerpen te maken voor 9 speelplekken. Ze moesten daarbij rekening houden met de wensen van de kinderen, het uitvoeringsbeleid van de gemeente, kwaliteitseisen aan speelvoorzieningen en de bestaande speeltoestellen. Op 17 oktober zijn op centrale plekken in de buurten de speel-ontwerpen gepresenteerd. Buurtbewoners brachten hun stem uit op hun favoriete ontwerp. Zij krijgen binnenkort een folder met daarin het winnende ontwerp voor hun buurt.

Tot uiterlijk 20 december 2018 kunnen reacties op de vastgestelde ontwerpen gemaild worden naar speelplekken@sliedrecht.nl of via een brief verzonden worden naar Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.

Uitvoeringsbeleid

De herinrichting van speelplekken is een uitwerking van het 'Uitvoeringsbeleid speel- en sportruimte' dat op 10 mei 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. In vijf jaar worden buurt voor buurt de speel- en sportplekken opgeknapt. Tussen 2016 en 2021 komt stapsgewijs iedere buurt aan de beurt.