Persbericht Qbuzz en Provincie

Qbuzz B.V. gaat vanaf eind 2018 voor minimaal acht jaar het busvervoer in het concessiegebied Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV) en op de Merwedelingelijn verzorgen. Op 21 februari is de concessie door de provincie Zuid-Holland definitief gegund.

Met de nieuwe concessie wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan het openbaar vervoeraanbod.  De regio krijgt een stevig netwerk van snel en frequent hoogwaardig openbaar vervoer (zowel bus als trein), aangevuld met een fijnmazig openbaar vervoernetwerk. Daardoor wordt stedelijk en landelijk gebied  goed bediend. Het netwerk wordt gecomplementeerd met uitgebreide ketenvoorzieningen.  Qbuzz zet ook flink in op duurzaamheid: het stedelijk vervoer van Drechtsteden gaat volledig met een vloot van electrische bussen worden uitgevoerd.