Informatieavond Waterveiligheid

Op maandag 22 januari 2018 is er een informatieavond over de Waterveiligheid in Sliedrecht. Deze informatieavond is bedoeld voor bewoners en bedrijven aan de Adriaan Volkersingel, Rivierdijk-West en Rivierdijk-Oost en is een vervolg op een al eerder georganiseerde informatieavond in 2016. De informatieavond vindt plaats in het Griendencollege, gevestigd aan de Professor Kamerlingh Onneslaan 109 en is van 19.30 uur tot 21.30 uur, inloop is vanaf 19.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst zal er met bewoners en bedrijven aan de dijk, kennis en informatie worden gedeeld over de overstromingsrisico's, de wettelijke beoordeling van de dijken en over de uit te voeren nadere uitwerking van de Gebiedsopgave Sliedrecht. De bewoners van de Adriaan Volkersingel, Rivierdijk-West en Rivierdijk-Oost zullen met een brief persoonlijk worden geïnformeerd en uitgenodigd. Aan deze avond zullen ook de Veiligheidsregio Zuid-Holland zuid en Waterschap Rivierenland bijdragen en deelnemen.

Achtergrondinformatie

Om goed voorbereid te zijn op de nieuwe dijkversterkingsronde, in het kader van het Deltaprogramma, hebben elf gemeenten samen met Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Provincie Zuid-Holland in 2014 een zogenaamd MIRT-onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gestart. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In het kader van het MIRT-onderzoek is toen ook extra onderzoek gedaan naar de complexe dijkversterkingsopgave voor de dijken langs de Adriaan Volkersingel, Rivierdijk-West en Rivierdijk-Oost. De opbrengsten hiervan zijn verwerkt in een aparte deelrapportage Gebiedsopgave Sliedrecht bij het eindrapport. Alle informatie is te vinden op de website www.a5h.nl.

Nadat het onderzoek was afgerond, is er in het Griendencollege op 9 november 2016 een informatieavond gehouden voor bewoners en bedrijven op of rond de dijk en andere geïnteresseerden. Tijdens de informatieavond is een presentatie gegeven van de resultaten van het uitgevoerde MIRT-Onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en in het bijzonder over de resultaten van de uitgevoerde Gebiedsopgave Sliedrecht. De bewoners langs de Adriaan Volkersingel, Rivierdijk-West en Rivierdijk-Oost hebben ook toen persoonlijk een brief met meer informatie en een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen. Tijdens de bijeenkomst in 2016 heeft de gemeente toegezegd om met enige regelmaat een informatiebijeenkomst te organiseren rond het thema waterveiligheid.