Klant in regie

Tijdens de druk bezochte bijeenkomst Klant in Regie in het Griendencollege op 24 januari 2018 is er een eerste stap gezet om inwoners in de gemeente Sliedrecht verder in regie te zetten.

Op de miniconferentie werden de professionals uit het gehele sociale domein op een inspirerende manier door Anke Siegers – organisatiepsycholoog, conflictbemiddelaar en kantelaar – geïnformeerd over een nieuwe aanpak. De kern van de nieuwe aanpak is dat de regie en het eigenaarschap over de te verbeteren situatie verschuift van de hulpverlening (systeemwereld) naar alle betrokkenen samen (leefwereld én systeemwereld). Wethouder Visser: "Succesverhalen elders uit het land laten zien dat deze aanpak écht werkt en mensen (weer) – samen met hun omgeving en indien nodig met (tijdelijke) ondersteuning van professionals -  maximaal regie over hun eigen leven kunnen nemen. Wat mij betreft was vandaag de eerste stap om deze werkwijze ook in Sliedrecht te gaan implementeren".

Maximale regie en transparantie voor klant en professional

Als het aan de manager van het Sociaal team Sliedrecht, Margret van Schie, ligt, hebben de inwoners van Sliedrecht die ondersteuning van het Sociaal team Sliedrecht krijgen, maximaal zicht op wat er in hun dossier staat en wie er inzage heeft. Van Schie: "Soms hebben klanten of gezinnen te maken met diverse professionals. Ik was op zoek naar een systeem dat niet alleen de samenwerking tussen deze professionals zou bevorderen, maar dat het ook voor klanten duidelijk is wie er in hun dossier kan en welke informatie er onderling gedeeld wordt. Ze hebben recht op maximale regie en transparantie in hun eigen ondersteuningsproces". Op dit moment bereidt het Sociaal team Sliedrecht een pilot voor van het inwonersportaal 'Jouw Omgeving'. Jouw Omgeving is een (beveiligde) online omgeving die  integrale zorg mogelijk maakt. Het platform kan functioneren als toegangspoort, als spil in de cliëntencommunicatie, als virtuele behandelplek én als systeem voor online werkprocessen. Bovendien is het een centrale ontmoetingsplaats voor alle betrokkenen in een hulpverleningstraject, van cliënten en hun omgeving tot zorgverleners en ketenpartners. Tijdens de miniconferentie zijn de aanwezigen op interactieve wijze meegenomen in de mogelijkheden van 'Jouw Omgeving'.

Afscheid directeur Brigitta Müller

De gemeente Sliedrecht en het bestuur van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS) hebben de handen ineen geslagen bij de organisatie van deze bijzondere miniconferentie. Op deze manier wilden ze op een passende manier afscheid nemen van Brigitta Müller, directeur SWS. Zij gaat per 1 februari met vervroegd pensioen en wordt opgevolgd door Pamela van der Kruk.

Van Moorsel, voorzitter bestuur SWS: "Brigitta heeft de afgelopen jaren het welzijnswerk binnen de gemeente Sliedrecht op een toekomstbestendige manier doorontwikkeld. Door haar netwerkende  en verbindende aanpak, waarbij ze het welzijn van de inwoners van Sliedrecht altijd centraal zette, heeft ze de organisatie SWS zodanig in de sociale structuur van Sliedrecht ingebed, dat deze organisatie een belangrijke bijdrage kan (blijven) leveren aan het welzijn van alle inwoners van de gemeente Sliedrecht."