Opheffen huurgraven

De Algemene Begraafplaats aan de Thorbeckelaan heeft ruimte nodig. Daarom zullen een aantal huurgraven zonder rechten worden opgeheven. Nabestaanden hebben afstand gedaan van deze graven en de stoffelijke resten krijgen een plaats in een verzamelgraf. Gedenkstenen van graven met nog lopende rechten zullen worden teruggeplaatst. Nabestaanden zijn hierover geïnformeerd.

Algemene Begraafplaats in SliedrechtOm in de toekomst te kunnen blijven begraven op de begraafplaats is ruimte nodig. Deze ruimte wordt gemaakt door graven waar afstand van is gedaan op het veld huurgraven rij A tot en met J te gaan ruimen. De wettelijke grafrusttermijn op deze graven is al geruime tijd verlopen en op de betreffende graven zijn geen gedenkstenen meer aanwezig.

Drainage en ophoging noodzakelijk

Nadat de ruiming heeft plaatsgevonden wordt het grafveld opnieuw ingericht, zodat er beter met de ruimte kan worden omgegaan. Om opnieuw te kunnen begraven op dit veld is draineren en ophogen noodzakelijk. Rechthebbenden van circa 100 graven zijn op de hoogte gebracht. Graven met rechten worden namelijk niet geruimd en de ingemeten grafbedekkingen worden hier op hoogte weer terug geplaatst.

Naast het ruimen van graven is de gemeente op zoek naar voldoende capaciteit om in de toekomst te kunnen blijven begraven. Dit onderzoek vergt veel tijd en een zorgvuldig traject. Zodra hier meer over duidelijk is wordt hierover bericht.

De Algemene Begraafplaats in Sliedrecht is sinds 1885 in gebruik. Eerder werden in 2005 en 2012 op de begraafplaats graven geruimd.